Trombocyty (PDW-SD)

Trombocyty (PDW-SD)PLT(B)_Trombocyty (PDW-SD)

Trombocyty (PDW-SD) (Trombocyty (krev); směrodatná odchylka [fl] *)
Trombocyty (PDW-SD) (Trombocyty (krev); směrodatná odchylka [fl] Počítání částic (impedance))


Trombocyty (PDW-SD) (Trombocyty (krev); směrodatná odchylka [fl] *)

Systém: Trombocyty (krev)
Komponenta: Trombocyty (PDW-SD)
Druh veličiny: Směrodatná odchylka
Jednotka: fl
Procedura: *
Klíč: 16262
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 2 - 2 - 50 - 50
MTV: X, BP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:
Hodnota odvozena podle určitého vyhodnocovacího algoritmu - aritmetická distribuce šíře PLT vyměřená na úrovni 20% relativní výšky histogramu PLT. Udává se jako relativní směrodatná odchylka výběru. (např. analyzátory Sysmex, Abbott, BeckmanCoulter aj.)

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - soli EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Odebírá se žilní nebo kapilární krev.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou je nutné krev dobře promísit.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 5 hText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 9 17 fl

Viz též:
Trombocyty (krev)
*Trombocyty (PDW-SD) (Trombocyty (krev); směrodatná odchylka [fl] Počítání částic (impedance))

Systém: Trombocyty (krev)
Komponenta: Trombocyty (PDW-SD)
Druh veličiny: Směrodatná odchylka
Jednotka: fl
Procedura: Počítání částic (impedance)
Klíč: 16263
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 2 - 2 - 50 - 50
MTV: X, BP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:
Hodnota odvozena podle určitého vyhodnocovacího algoritmu - aritmetická distribuce šíře PLT vyměřená na úrovni 20% relativní výšky histogramu PLT. Udává se jako relativní směrodatná odchylka výběru. (např. analyzátory Sysmex, Abbott, BeckmanCoulter aj.)

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - soli EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Odebírá se žilní nebo kapilární krev.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou je nutné krev dobře promísit.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 5 hText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 9 17 fl

Viz též:
Trombocyty (krev)
Počítání částic (impedance)