Oxid uhličitý (volný, parc. tlak)

pCO2P_pCO2

pCO2 (P; parc. tlak [kPa] *)
pCO2 (P; parc. tlak [kPa] Skleněná elektroda)

B_pCO2

pCO2 (B; parc. tlak [kPa] *)
pCO2 (B; parc. tlak [kPa] Skleněná elektroda)

P(A)_pCO2

pCO2 (P(a); parc. tlak [kPa] *)
pCO2 (P(a); parc. tlak [kPa] Skleněná elektroda)

P(A;UMB)_pCO2

pCO2 (P(a;pupečník); parc. tlak [kPa] *)
pCO2 (P(a;pupečník); parc. tlak [kPa] Skleněná elektroda)

P(C)_pCO2

pCO2 (P(kap.); parc. tlak [kPa] *)
pCO2 (P(kap.); parc. tlak [kPa] Skleněná elektroda)

P(C;EAL)_pCO2

pCO2 (P(kap.;ušní lalůček); parc. tlak [kPa] *)
pCO2 (P(kap.;ušní lalůček); parc. tlak [kPa] Skleněná elektroda)

P(C;FNG)_pCO2

pCO2 (P(kap.;prst); parc. tlak [kPa] *)
pCO2 (P(kap.;prst); parc. tlak [kPa] Skleněná elektroda)

P(UMB)_pCO2

pCO2 (P(pupečník); parc. tlak [kPa] *)
pCO2 (P(pupečník); parc. tlak [kPa] Skleněná elektroda)

P(V)_pCO2

pCO2 (P(v); parc. tlak [kPa] *)
pCO2 (P(v); parc. tlak [kPa] Skleněná elektroda)

P(V;CNT)_pCO2

pCO2 (P(v;centrální); parc. tlak [kPa] *)
pCO2 (P(v;centrální); parc. tlak [kPa] Skleněná elektroda)

P(V;MXD)_pCO2

pCO2 (P(v;smíšená); parc. tlak [kPa] *)
pCO2 (P(v;smíšená); parc. tlak [kPa] Skleněná elektroda)

P(V;UMB)_pCO2

pCO2 (P(v;pupečník); parc. tlak [kPa] *)
pCO2 (P(v;pupečník); parc. tlak [kPa] Skleněná elektroda)

CSF_pCO2

pCO2 (Likvor; parc. tlak [kPa] *)
pCO2 (Likvor; parc. tlak [kPa] Skleněná elektroda)

BAFTOX_pCO2

pCO2 (Krev (za oxygenátorem); parc. tlak [kPa] *)
pCO2 (Krev (za oxygenátorem); parc. tlak [kPa] Skleněná elektroda)

BBEFOX_pCO2

pCO2 (Krev (před oxygenátorem); parc. tlak [kPa] *)
pCO2 (Krev (před oxygenátorem); parc. tlak [kPa] Skleněná elektroda)


pCO2 (P; parc. tlak [kPa] *)

Systém: P
Komponenta: Oxid uhličitý (volný, parc. tlak)
Druh veličiny: Parciální tlak
Jednotka: kPa
Procedura: *
Klíč: 02646
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,1 - 2 - 8 - 35
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: ABR
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Parciální tlakpCO2 (P; parc. tlak [kPa] Skleněná elektroda)

Systém: P
Komponenta: Oxid uhličitý (volný, parc. tlak)
Druh veličiny: Parciální tlak
Jednotka: kPa
Procedura: Skleněná elektroda
Klíč: 02647
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,1 - 2 - 8 - 35
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: ABR
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Skleněná elektroda
Parciální tlakpCO2 (B; parc. tlak [kPa] *)

Systém: B
Komponenta: Oxid uhličitý (volný, parc. tlak)
Druh veličiny: Parciální tlak
Jednotka: kPa
Procedura: *
Klíč: 02644
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,1 - 2 - 8 - 35
MTV: X, BP
Třída hlavní: ABR
Pokyny, poznámky, info:
Používat pouze tehdy, stanovuje-li se pCO2 v celé krvi, tj. včetně intraerytrocytárního kompartmentu (hemolyzovaný vzorek krve).

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 1D 1,00 3,00 3,50 4,00 7,30 8,00 9,00 10,00 kPa
2D 5D 1,00 3,00 4,00 4,40 6,00 7,00 8,00 10,00 kPa
6D 1R 1,00 3,00 4,00 4,40 5,30 6,50 7,50 10,00 kPa
1R 3R 1,00 3,00 4,00 4,40 5,50 6,50 7,50 10,00 kPa
3R 14R 1,00 3,00 4,00 4,40 5,65 6,50 7,50 10,00 kPa
14R 99R+ 1,00 3,00 4,00 4,80 5,90 6,70 8,00 10,00 kPa

Viz též:
B
*
Parciální tlakpCO2 (B; parc. tlak [kPa] Skleněná elektroda)

Systém: B
Komponenta: Oxid uhličitý (volný, parc. tlak)
Druh veličiny: Parciální tlak
Jednotka: kPa
Procedura: Skleněná elektroda
Klíč: 02645
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,1 - 2 - 8 - 35
MTV: X, BP
Třída hlavní: ABR
Pokyny, poznámky, info:
Používat pouze tehdy, stanovuje-li se pCO2 v celé krvi, tj. včetně intraerytrocytárního kompartmentu (hemolyzovaný vzorek krve).

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 1D 1,00 3,00 3,50 4,00 7,30 8,00 9,00 10,00 kPa
2D 5D 1,00 3,00 4,00 4,40 6,00 7,00 8,00 10,00 kPa
6D 1R 1,00 3,00 4,00 4,40 5,30 6,50 7,50 10,00 kPa
1R 3R 1,00 3,00 4,00 4,40 5,50 6,50 7,50 10,00 kPa
3R 14R 1,00 3,00 4,00 4,40 5,65 6,50 7,50 10,00 kPa
14R 99R+ 1,00 3,00 4,00 4,80 5,90 6,70 8,00 10,00 kPa

Viz též:
B
Skleněná elektroda
Parciální tlakpCO2 (P(a); parc. tlak [kPa] *)

Systém: P(a)
Komponenta: Oxid uhličitý (volný, parc. tlak)
Druh veličiny: Parciální tlak
Jednotka: kPa
Procedura: *
Klíč: 05054
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,1 - 2 - 8 - 35
MTV: X, BP
Třída hlavní: ABR
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev arteriální
Odběr do: Plast s protisráž. úpravou, balancovaný heparin
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr arteriální krve provést anaerobně do odběrové zkumavky na acidobazickou rovnováhu. Odebraná krev nesmí obsahovat bublinky vzduchu. Krev v odběrové zkumavce je nutné promíchat.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 15 min při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Zpracovat do 15 minut od odběru.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 15 min
4 - 8 °C: 2 hText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P(a)
*
Parciální tlakpCO2 (P(a); parc. tlak [kPa] Skleněná elektroda)

Systém: P(a)
Komponenta: Oxid uhličitý (volný, parc. tlak)
Druh veličiny: Parciální tlak
Jednotka: kPa
Procedura: Skleněná elektroda
Klíč: 05055
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,1 - 2 - 8 - 35
MTV: X, BP
Třída hlavní: ABR
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev arteriální
Odběr do: Plast s protisráž. úpravou, balancovaný heparin
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr arteriální krve provést anaerobně do odběrové zkumavky na acidobazickou rovnováhu. Odebraná krev nesmí obsahovat bublinky vzduchu. Krev v odběrové zkumavce je nutné promíchat.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 15 min při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Zpracovat do 15 minut od odběru.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 15 min
4 - 8 °C: 2 hText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P(a)
Skleněná elektroda
Parciální tlakpCO2 (P(a;pupečník); parc. tlak [kPa] *)

Systém: P(a;pupečník)
Komponenta: Oxid uhličitý (volný, parc. tlak)
Druh veličiny: Parciální tlak
Jednotka: kPa
Procedura: *
Klíč: 08180
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,1 - 2 - 8 - 35
MTV: X, BP
Třída hlavní: ABR
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev pupečníková arteriální
Odběr do: Plast s protisráž. úpravou, balancovaný heparin
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr arteriální krve provést anaerobně do odběrové zkumavky na acidobazickou rovnováhu. Odebraná krev nesmí obsahovat bublinky vzduchu. Krev v odběrové zkumavce je nutné promíchat.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 15 min při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Zpracovat do 15 minut od odběru.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 15 min
4 - 8 °C: 2 hText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P(a;pupečník)
*
Parciální tlakpCO2 (P(a;pupečník); parc. tlak [kPa] Skleněná elektroda)

Systém: P(a;pupečník)
Komponenta: Oxid uhličitý (volný, parc. tlak)
Druh veličiny: Parciální tlak
Jednotka: kPa
Procedura: Skleněná elektroda
Klíč: 08181
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,1 - 2 - 8 - 35
MTV: X, BP
Třída hlavní: ABR
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev pupečníková arteriální
Odběr do: Plast s protisráž. úpravou, balancovaný heparin
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr arteriální krve provést anaerobně do odběrové zkumavky na acidobazickou rovnováhu. Odebraná krev nesmí obsahovat bublinky vzduchu. Krev v odběrové zkumavce je nutné promíchat.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 15 min při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Zpracovat do 15 minut od odběru.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 15 min
4 - 8 °C: 2 hText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P(a;pupečník)
Skleněná elektroda
Parciální tlakpCO2 (P(kap.); parc. tlak [kPa] *)

Systém: P(kap.)
Komponenta: Oxid uhličitý (volný, parc. tlak)
Druh veličiny: Parciální tlak
Jednotka: kPa
Procedura: *
Klíč: 05056
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,1 - 2 - 8 - 35
MTV: X, BP
Třída hlavní: ABR
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev kapilární
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - heparinát lithný
Pokyny k odběru vzorku:
Obvykle odběr kapilární krve po hyperemizaci kůže (prst, ušní lalůček, patička u malých dětí), pro samostatné stanovení pH a krevních plynů lze použít heparinát lithný a sodný. Odebírá se anaerobně do kapilár. Není-li jinak uvedeno, je krev nutné dokonale promíchat pomocí drátku a kapiláru uzavřít na obou koncích.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 15 min při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Zpracovat do 15 minut od odběru.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 15 min
4 - 8 °C: 2 h
Poznámka ke stabilitě:
Pokles při nedokonalém utěsnění kapiláry a obsahuje-li náběr vzduchové bublinky.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P(kap.)
*
Parciální tlakpCO2 (P(kap.); parc. tlak [kPa] Skleněná elektroda)

Systém: P(kap.)
Komponenta: Oxid uhličitý (volný, parc. tlak)
Druh veličiny: Parciální tlak
Jednotka: kPa
Procedura: Skleněná elektroda
Klíč: 05057
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,1 - 2 - 8 - 35
MTV: X, BP
Třída hlavní: ABR
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev kapilární
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - heparinát lithný
Pokyny k odběru vzorku:
Obvykle odběr kapilární krve po hyperemizaci kůže (prst, ušní lalůček, patička u malých dětí), pro samostatné stanovení pH a krevních plynů lze použít heparinát lithný a sodný. Odebírá se anaerobně do kapilár. Není-li jinak uvedeno, je krev nutné dokonale promíchat pomocí drátku a kapiláru uzavřít na obou koncích.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 15 min při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Zpracovat do 15 minut od odběru.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 15 min
4 - 8 °C: 2 h
Poznámka ke stabilitě:
Pokles při nedokonalém utěsnění kapiláry a obsahuje-li náběr vzduchové bublinky.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P(kap.)
Skleněná elektroda
Parciální tlakpCO2 (P(kap.;ušní lalůček); parc. tlak [kPa] *)

Systém: P(kap.;ušní lalůček)
Komponenta: Oxid uhličitý (volný, parc. tlak)
Druh veličiny: Parciální tlak
Jednotka: kPa
Procedura: *
Klíč: 05058
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,1 - 2 - 8 - 35
MTV: X, BP
Třída hlavní: ABR
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev kapilární (odběr z ušního lalůčku)
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P(kap.;ušní lalůček)
*
Parciální tlakpCO2 (P(kap.;ušní lalůček); parc. tlak [kPa] Skleněná elektroda)

Systém: P(kap.;ušní lalůček)
Komponenta: Oxid uhličitý (volný, parc. tlak)
Druh veličiny: Parciální tlak
Jednotka: kPa
Procedura: Skleněná elektroda
Klíč: 05059
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,1 - 2 - 8 - 35
MTV: X, BP
Třída hlavní: ABR
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev kapilární (odběr z ušního lalůčku)
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P(kap.;ušní lalůček)
Skleněná elektroda
Parciální tlakpCO2 (P(kap.;prst); parc. tlak [kPa] *)

Systém: P(kap.;prst)
Komponenta: Oxid uhličitý (volný, parc. tlak)
Druh veličiny: Parciální tlak
Jednotka: kPa
Procedura: *
Klíč: 05060
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,1 - 2 - 8 - 35
MTV: X, BP
Třída hlavní: ABR
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev kapilární (odběr z prstu)
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P(kap.;prst)
*
Parciální tlakpCO2 (P(kap.;prst); parc. tlak [kPa] Skleněná elektroda)

Systém: P(kap.;prst)
Komponenta: Oxid uhličitý (volný, parc. tlak)
Druh veličiny: Parciální tlak
Jednotka: kPa
Procedura: Skleněná elektroda
Klíč: 05061
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,1 - 2 - 8 - 35
MTV: X, BP
Třída hlavní: ABR
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev kapilární (odběr z prstu)
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P(kap.;prst)
Skleněná elektroda
Parciální tlakpCO2 (P(pupečník); parc. tlak [kPa] *)

Systém: P(pupečník)
Komponenta: Oxid uhličitý (volný, parc. tlak)
Druh veličiny: Parciální tlak
Jednotka: kPa
Procedura: *
Klíč: 08182
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,1 - 2 - 8 - 35
MTV: X, BP
Třída hlavní: ABR
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev pupečníková
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P(pupečník)
*
Parciální tlakpCO2 (P(pupečník); parc. tlak [kPa] Skleněná elektroda)

Systém: P(pupečník)
Komponenta: Oxid uhličitý (volný, parc. tlak)
Druh veličiny: Parciální tlak
Jednotka: kPa
Procedura: Skleněná elektroda
Klíč: 08183
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,1 - 2 - 8 - 35
MTV: X, BP
Třída hlavní: ABR
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev pupečníková
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P(pupečník)
Skleněná elektroda
Parciální tlakpCO2 (P(v); parc. tlak [kPa] *)

Systém: P(v)
Komponenta: Oxid uhličitý (volný, parc. tlak)
Druh veličiny: Parciální tlak
Jednotka: kPa
Procedura: *
Klíč: 05062
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,1 - 2 - 8 - 35
MTV: X, BP
Třída hlavní: ABR
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev venózní
Odběr do: Plast s protisráž. úpravou, balancovaný heparin
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr venózní krve provést anaerobně do odběrové zkumavky na acidobazickou rovnováhu. Odebraná krev nesmí obsahovat bublinky vzduchu. Krev v odběrové zkumavce je nutné promíchat.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 15 min při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Zpracovat do 15 minut od odběru.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 15 min
4 - 8 °C: 2 h
Poznámka ke stabilitě:
Pokles při nedokonalém utěsnění kapiláry a obsahuje-li náběr vzduchové bublinky.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P(v)
*
Parciální tlakpCO2 (P(v); parc. tlak [kPa] Skleněná elektroda)

Systém: P(v)
Komponenta: Oxid uhličitý (volný, parc. tlak)
Druh veličiny: Parciální tlak
Jednotka: kPa
Procedura: Skleněná elektroda
Klíč: 05063
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,1 - 2 - 8 - 35
MTV: X, BP
Třída hlavní: ABR
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev venózní
Odběr do: Plast s protisráž. úpravou, balancovaný heparin
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr venózní krve provést anaerobně do odběrové zkumavky na acidobazickou rovnováhu. Odebraná krev nesmí obsahovat bublinky vzduchu. Krev v odběrové zkumavce je nutné promíchat.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 15 min při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Zpracovat do 15 minut od odběru.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 15 min
4 - 8 °C: 2 h
Poznámka ke stabilitě:
Pokles při nedokonalém utěsnění kapiláry a obsahuje-li náběr vzduchové bublinky.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P(v)
Skleněná elektroda
Parciální tlakpCO2 (P(v;centrální); parc. tlak [kPa] *)

Systém: P(v;centrální)
Komponenta: Oxid uhličitý (volný, parc. tlak)
Druh veličiny: Parciální tlak
Jednotka: kPa
Procedura: *
Klíč: 05064
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,1 - 2 - 8 - 35
MTV: X, BP
Třída hlavní: ABR
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev venózní (centrální)
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P(v;centrální)
*
Parciální tlakpCO2 (P(v;centrální); parc. tlak [kPa] Skleněná elektroda)

Systém: P(v;centrální)
Komponenta: Oxid uhličitý (volný, parc. tlak)
Druh veličiny: Parciální tlak
Jednotka: kPa
Procedura: Skleněná elektroda
Klíč: 05065
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,1 - 2 - 8 - 35
MTV: X, BP
Třída hlavní: ABR
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev venózní (centrální)
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P(v;centrální)
Skleněná elektroda
Parciální tlakpCO2 (P(v;smíšená); parc. tlak [kPa] *)

Systém: P(v;smíšená)
Komponenta: Oxid uhličitý (volný, parc. tlak)
Druh veličiny: Parciální tlak
Jednotka: kPa
Procedura: *
Klíč: 05066
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,1 - 2 - 8 - 35
MTV: X, BP
Třída hlavní: ABR
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev venózní (smíšená)
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P(v;smíšená)
*
Parciální tlakpCO2 (P(v;smíšená); parc. tlak [kPa] Skleněná elektroda)

Systém: P(v;smíšená)
Komponenta: Oxid uhličitý (volný, parc. tlak)
Druh veličiny: Parciální tlak
Jednotka: kPa
Procedura: Skleněná elektroda
Klíč: 05067
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,1 - 2 - 8 - 35
MTV: X, BP
Třída hlavní: ABR
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev venózní (smíšená)
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P(v;smíšená)
Skleněná elektroda
Parciální tlakpCO2 (P(v;pupečník); parc. tlak [kPa] *)

Systém: P(v;pupečník)
Komponenta: Oxid uhličitý (volný, parc. tlak)
Druh veličiny: Parciální tlak
Jednotka: kPa
Procedura: *
Klíč: 08184
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,1 - 2 - 8 - 35
MTV: X, BP
Třída hlavní: ABR
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev pupečníková žilní
Odběr do: Plast s protisráž. úpravou, balancovaný heparin
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr venózní krve provést anaerobně do odběrové zkumavky na acidobazickou rovnováhu. Odebraná krev nesmí obsahovat bublinky vzduchu. Krev v odběrové zkumavce je nutné promíchat.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 15 při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Zpracovat do 15 minut od odběru.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 15 min
4 - 8 °C: 2 h
Poznámka ke stabilitě:
Pokles při nedokonalém utěsnění kapiláry a obsahuje-li náběr vzduchové bublinky.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P(v;pupečník)
*
Parciální tlakpCO2 (P(v;pupečník); parc. tlak [kPa] Skleněná elektroda)

Systém: P(v;pupečník)
Komponenta: Oxid uhličitý (volný, parc. tlak)
Druh veličiny: Parciální tlak
Jednotka: kPa
Procedura: Skleněná elektroda
Klíč: 08185
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,1 - 2 - 8 - 35
MTV: X, BP
Třída hlavní: ABR
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev pupečníková žilní
Odběr do: Plast s protisráž. úpravou, balancovaný heparin
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr venózní krve provést anaerobně do odběrové zkumavky na acidobazickou rovnováhu. Odebraná krev nesmí obsahovat bublinky vzduchu. Krev v odběrové zkumavce je nutné promíchat.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 15 při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Zpracovat do 15 minut od odběru.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 15 min
4 - 8 °C: 2 h
Poznámka ke stabilitě:
Pokles při nedokonalém utěsnění kapiláry a obsahuje-li náběr vzduchové bublinky.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P(v;pupečník)
Skleněná elektroda
Parciální tlakpCO2 (Likvor; parc. tlak [kPa] *)

Systém: Likvor
Komponenta: Oxid uhličitý (volný, parc. tlak)
Druh veličiny: Parciální tlak
Jednotka: kPa
Procedura: *
Klíč: 14121
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,1 - 2 - 8 - 35
MTV: X, CSF
Třída hlavní: ABR
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Likvor
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Likvor
*
Parciální tlakpCO2 (Likvor; parc. tlak [kPa] Skleněná elektroda)

Systém: Likvor
Komponenta: Oxid uhličitý (volný, parc. tlak)
Druh veličiny: Parciální tlak
Jednotka: kPa
Procedura: Skleněná elektroda
Klíč: 14122
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,1 - 2 - 8 - 35
MTV: X, CSF
Třída hlavní: ABR
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Likvor
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Likvor
Skleněná elektroda
Parciální tlakpCO2 (Krev (za oxygenátorem); parc. tlak [kPa] *)

Systém: Krev (za oxygenátorem)
Komponenta: Oxid uhličitý (volný, parc. tlak)
Druh veličiny: Parciální tlak
Jednotka: kPa
Procedura: *
Klíč: 17779
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,5 - 8 - 30
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: ABR
Pokyny, poznámky, info:
Použití pro krev za oxygenátorem.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 1D 1,00 3,00 3,50 4,00 7,30 8,00 9,00 10,00 kPa
2D 5D 1,00 3,00 4,00 4,40 6,00 7,00 8,00 10,00 kPa
6D 1R 1,00 3,00 4,00 4,40 5,30 6,50 7,50 10,00 kPa
1R 3R 1,00 3,00 4,00 4,40 5,50 6,50 7,50 10,00 kPa
3R 14R 1,00 3,00 4,00 4,40 5,65 6,50 7,50 10,00 kPa
14R 99R+ 1,00 3,00 4,00 4,80 5,90 6,70 8,00 10,00 kPa

Viz též:
*
Parciální tlakpCO2 (Krev (za oxygenátorem); parc. tlak [kPa] Skleněná elektroda)

Systém: Krev (za oxygenátorem)
Komponenta: Oxid uhličitý (volný, parc. tlak)
Druh veličiny: Parciální tlak
Jednotka: kPa
Procedura: Skleněná elektroda
Klíč: 17780
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,5 - 8 - 30
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: ABR
Pokyny, poznámky, info:
Použití pro krev za oxygenátorem.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Skleněná elektroda
Parciální tlakpCO2 (Krev (před oxygenátorem); parc. tlak [kPa] *)

Systém: Krev (před oxygenátorem)
Komponenta: Oxid uhličitý (volný, parc. tlak)
Druh veličiny: Parciální tlak
Jednotka: kPa
Procedura: *
Klíč: 17781
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,5 - 8 - 30
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: ABR
Pokyny, poznámky, info:
Použití pro krev před oxygenátorem.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
*
Parciální tlakpCO2 (Krev (před oxygenátorem); parc. tlak [kPa] Skleněná elektroda)

Systém: Krev (před oxygenátorem)
Komponenta: Oxid uhličitý (volný, parc. tlak)
Druh veličiny: Parciální tlak
Jednotka: kPa
Procedura: Skleněná elektroda
Klíč: 17782
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,5 - 8 - 30
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: ABR
Pokyny, poznámky, info:
Použití pro krev před oxygenátorem.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Skleněná elektroda
Parciální tlak