ProC Global s def. FV - normalizovaný poměr

ProC Global s def. FV - normalizovaný poměrP_ProC Global s def. FV - normalizovaný poměr

ProC Global s def. FV - normalizovaný poměr (P; rel. čas [1] Výpočet)


ProC Global s def. FV - normalizovaný poměr (P; rel. čas [1] Výpočet)

Systém: P
Komponenta: ProC Global s def. FV - normalizovaný poměr
Druh veličiny: Relativní čas
Jednotka: 1
Procedura: Výpočet
Klíč: 16061
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "větší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 5 - 10
MTV: CALC
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
ProC Global  je jednoduchý screeningový test pro stanovení antikoagulační kapacity systému proteinu C. Sleduje se prodloužení koagulačního času (APTT) po přídavku aktivátoru proteinu C, který aktivuje endogenní PC. Měří se dva koagulační časy s přídavkem a bez přídavku aktivátoru. Výsledek se vyjadřuje jako normalizovaný poměr (NR) naměřených časů vynásobený kalibračním faktorem.
Je používán k diagnostice jeho vrozených a získaných poruch.  Je vysoce citlivý na přítomnost FV Leiden, dále je schopen zachytit defekty proteinu C a S. Větší citlivost vůči FVL se dosáhne dilucí vyšetřované plazmy FV deficitní plazmou v poměru 1:5.

Referenční meze

Viz též:
ProC Global s def. FV - normalizovaný poměr
P
Výpočet
Relativní čas