Fosforyláza-b-kináza

Fosforyláza-b-kinázaERC(ICF)_Fosforyláza-b-kináza

Fosforyláza-b-kináza (ICT(erytrocyty); kat.akt./hmot. [µkat/g] *)
Fosforyláza-b-kináza (ICT(erytrocyty); kat.akt./hmot. [µkat/g] Absorpční spektrofotometrie)


Fosforyláza-b-kináza (ICT(erytrocyty); kat.akt./hmot. [µkat/g] *)

Systém: ICT(erytrocyty)
Komponenta: Fosforyláza-b-kináza
Druh veličiny: Poměr katal. aktivita/hmotnost
Jednotka: µkat/g
Procedura: *
Klíč: 09578
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 1000
MTV: X, BP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:
jednotka - µkat/g hemoglobinu

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Vzorek zasílat při pokojové teplotě, po předchozí telefonické domluvě s pracovištěm. Nutný alespoň 1 kontrolní vzorek krve odebraný a zaslaný za stejných podmínek.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 8 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Ze vzorku pacienta a kontrolního vzorku musí být izolovány erytrocyty co nejdříve a za stejných podmínek.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 5 min
4 - 8 °C: 15 min
-20 °C: 4 týden
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita se týká naizolovaných erytrocytů, lze je skladovat pouze zamrazené.Text abstraktu ke komponentě
Fosforyláza-b-kináza [E.C. 2.7.11.19] je enzym patřící do třídy transferáz. Fosforyláza-b-kináza je klíčem regulace enzymů v metabolismu glykogenu, katalyzuje přeměnu inaktivní fosforylázy b na aktivní formu fosforylázu a. Fosforyláza a katalyzuje odbourávání zásobního glykogenu v játrech a ve svalech.
 

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0,5 1,0 1,7 5,0 20,0 100,0 1000,0 µkat/g

Viz též:
Fosforyláza-b-kináza
ICT(erytrocyty)
*
Poměr katal. aktivita/hmotnostFosforyláza-b-kináza (ICT(erytrocyty); kat.akt./hmot. [µkat/g] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: ICT(erytrocyty)
Komponenta: Fosforyláza-b-kináza
Druh veličiny: Poměr katal. aktivita/hmotnost
Jednotka: µkat/g
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 09579
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 1000
MTV: X, BP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:
jednotka - µkat/g hemoglobinu

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Vzorek zasílat při pokojové teplotě, po předchozí telefonické domluvě s pracovištěm. Nutný alespoň 1 kontrolní vzorek krve odebraný a zaslaný za stejných podmínek.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 8 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Ze vzorku pacienta a kontrolního vzorku musí být izolovány erytrocyty co nejdříve a za stejných podmínek.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 5 min
4 - 8 °C: 15 min
-20 °C: 4 týden
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita se týká naizolovaných erytrocytů, lze je skladovat pouze zamrazené.Text abstraktu ke komponentě
Fosforyláza-b-kináza [E.C. 2.7.11.19] je enzym patřící do třídy transferáz. Fosforyláza-b-kináza je klíčem regulace enzymů v metabolismu glykogenu, katalyzuje přeměnu inaktivní fosforylázy b na aktivní formu fosforylázu a. Fosforyláza a katalyzuje odbourávání zásobního glykogenu v játrech a ve svalech.
 

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0,5 1,0 1,7 5,0 20,0 100,0 1000,0 µkat/g

Viz též:
Fosforyláza-b-kináza
ICT(erytrocyty)
Absorpční spektrofotometrie
Poměr katal. aktivita/hmotnost