Paroxetin*

Paroxetin*S_Paroxetin*

Paroxetin* (S; látková konc. [nmol/l] *)
Paroxetin* (S; látková konc. [nmol/l] LC/MS/MS)

P_Paroxetin*

Paroxetin* (P; látková konc. [nmol/l] *)
Paroxetin* (P; látková konc. [nmol/l] LC/MS/MS)


Paroxetin* (S; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Paroxetin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 18169
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 100000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
Paroxetin patří mezi SSRI antidepresiva.
Referenční meze 91,2 - 364,8 nmol/l, tj. 30 - 120 ug/l; ug/l = nmol/l / 3,04

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr je vhodné provádět před podáním dávky, případně za 6 hodin po podání.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Látková koncentraceParoxetin* (S; látková konc. [nmol/l] LC/MS/MS)

Systém: S
Komponenta: Paroxetin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: LC/MS/MS
Klíč: 18170
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 100000
MTV: X, SP, BP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
Paroxetin patří mezi SSRI antidepresiva.
Referenční meze 91,2 - 364,8 nmol/l, tj. 30 - 120 ug/l; ug/l = nmol/l / 3,04

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr je vhodné provádět před podáním dávky, případně za 6 hodin po podání.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
Látková koncentraceParoxetin* (P; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Paroxetin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 18167
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 100000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
Paroxetin patří mezi SSRI antidepresiva.
Referenční meze 91,2 - 364,8 nmol/l, tj. 30 - 120 ug/l; ug/l = nmol/l / 3,04

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr je vhodné provádět před podáním dávky, případně za 6 hodin po podání.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Látková koncentraceParoxetin* (P; látková konc. [nmol/l] LC/MS/MS)

Systém: P
Komponenta: Paroxetin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: LC/MS/MS
Klíč: 18168
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 100000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
Paroxetin patří mezi SSRI antidepresiva.
Referenční meze 91,2 - 364,8 nmol/l, tj. 30 - 120 ug/l; ug/l = nmol/l / 3,04

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr je vhodné provádět před podáním dávky, případně za 6 hodin po podání.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Látková koncentrace