Kyslík alveolární

Kyslík alveolárníPT_Kyslík alveolární

Kyslík alveolární (Pt; parc. tlak [kPa] Výpočet)


Kyslík alveolární (Pt; parc. tlak [kPa] Výpočet)

Systém: Pt
Komponenta: Kyslík alveolární
Druh veličiny: Parciální tlak
Jednotka: kPa
Procedura: Výpočet
Klíč: 16048
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 5 - 20 - 300
MTV: CALC
Třída hlavní: Výpočty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Pt
Výpočet
Parciální tlak