Inhibitor aktivátorů plazminogenu (antigen)

Inhibitor aktivátorů plazminogenu (antigen)P_Inhibitor aktivátorů plazminogenu (antigen)

Inhibitor aktivátorů plazminogenu (antigen) (P; hmot. konc. [µg/l] *)
Inhibitor aktivátorů plazminogenu (antigen) (P; hmot. konc. [µg/l] IA)


Inhibitor aktivátorů plazminogenu (antigen) (P; hmot. konc. [µg/l] *)

Systém: P
Komponenta: Inhibitor aktivátorů plazminogenu (antigen)
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: *
Klíč: 16260
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 200
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 1,0 25,0 µg/l

Viz též:
P
*
Hmotnostní koncentraceInhibitor aktivátorů plazminogenu (antigen) (P; hmot. konc. [µg/l] IA)

Systém: P
Komponenta: Inhibitor aktivátorů plazminogenu (antigen)
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: IA
Klíč: 16261
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 200
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 1,0 25,0 µg/l

Viz též:
P
IA
Hmotnostní koncentrace