Inhibitor aktivátorů plazminogenu (aktivita)

Inhibitor aktivátorů plazminogenu (aktivita)P_Inhibitor aktivátorů plazminogenu (aktivita)

Inhibitor aktivátorů plazminogenu (aktivita) (P; arbitrární aktivita [kU/l] *)
Inhibitor aktivátorů plazminogenu (aktivita) (P; arbitrární aktivita [kU/l] Absorpční spektrofotom. kinet.)
Inhibitor aktivátorů plazminogenu (aktivita) (P; arbitrární aktivita [kU/l] IA)


Inhibitor aktivátorů plazminogenu (aktivita) (P; arbitrární aktivita [kU/l] *)

Systém: P
Komponenta: Inhibitor aktivátorů plazminogenu (aktivita)
Druh veličiny: Arbitrární aktivita
Jednotka: kU/l
Procedura: *
Klíč: 16258
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 200
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 0 10 kIU/l

Viz též:
P
*Inhibitor aktivátorů plazminogenu (aktivita) (P; arbitrární aktivita [kU/l] Absorpční spektrofotom. kinet.)

Systém: P
Komponenta: Inhibitor aktivátorů plazminogenu (aktivita)
Druh veličiny: Arbitrární aktivita
Jednotka: kU/l
Procedura: Absorpční spektrofotom. kinet.
Klíč: 16259
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 200
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 0 10 kIU/l

Viz též:
P
Absorpční spektrofotom. kinet.Inhibitor aktivátorů plazminogenu (aktivita) (P; arbitrární aktivita [kU/l] IA)

Systém: P
Komponenta: Inhibitor aktivátorů plazminogenu (aktivita)
Druh veličiny: Arbitrární aktivita
Jednotka: kU/l
Procedura: IA
Klíč: 17429
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 200
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 0 10 kIU/l

Viz též:
P
IA