Inhibitor tkáňového aktivátoru plazminogenu

Inhibitor t-PAP_Inhibitor t-PA

Inhibitor t-PA (P; hmot. konc. [µg/l] *) Neaktuální
Inhibitor t-PA (P; hmot. konc. [µg/l] ELISA) Neaktuální


Inhibitor t-PA (P; hmot. konc. [µg/l] *) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: Inhibitor tkáňového aktivátoru plazminogenu
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: *
Klíč: 11278
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 10 - 500 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 min při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace krve 15 minut při 3000 g při teplotě 4 - 8 °C. Získá se plazma chudá na trombocyty. Materiál je nutné zpracovat do 2 hodin po odběru.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 2 h
-20 °C: 4 týden
-70 °C: 16 týden
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita se týká získané plazmy.Text abstraktu ke komponentě
PAI jsou přirozené inhibitory tkáňového aktivátoru plazminogenu (tPA). Zatím jsou popsány PAI-1, PAI-2, PAI-3. PAI-1 je serpin syntetizovaný endotelem, megakaryocyty a po stimulaci i cytokiny a hepatocyty. Největší množství je uloženo v trombocytech a je přítomen i v endotelu. Tvorba je regulována trombinem a i hormony. PAI-1 je primární inhibitor obou typů tPA. Zvýšení hladiny pozorujeme u trombózy, nádorů, jaterních onemocnění atd. Stanovuje se antigen metodou ELISA (4-43 µg/l) nebo aktivita spaktrofotometricky (2-10 kU/l).

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 1 4 43 75 100 1000 µg/l

Viz též:
Inhibitor t-PA
P
*
Hmotnostní koncentraceInhibitor t-PA (P; hmot. konc. [µg/l] ELISA) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: Inhibitor tkáňového aktivátoru plazminogenu
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: ELISA
Klíč: 11279
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 10 - 500 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 min při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace krve 15 minut při 3000 g při teplotě 4 - 8 °C. Získá se plazma chudá na trombocyty. Materiál je nutné zpracovat do 2 hodin po odběru.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 2 h
-20 °C: 4 týden
-70 °C: 16 týden
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita se týká získané plazmy.Text abstraktu ke komponentě
PAI jsou přirozené inhibitory tkáňového aktivátoru plazminogenu (tPA). Zatím jsou popsány PAI-1, PAI-2, PAI-3. PAI-1 je serpin syntetizovaný endotelem, megakaryocyty a po stimulaci i cytokiny a hepatocyty. Největší množství je uloženo v trombocytech a je přítomen i v endotelu. Tvorba je regulována trombinem a i hormony. PAI-1 je primární inhibitor obou typů tPA. Zvýšení hladiny pozorujeme u trombózy, nádorů, jaterních onemocnění atd. Stanovuje se antigen metodou ELISA (4-43 µg/l) nebo aktivita spaktrofotometricky (2-10 kU/l).

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 1 4 43 75 100 1000 µg/l

Viz též:
Inhibitor t-PA
P
ELISA
Hmotnostní koncentrace