Inhibitor tkáňového aktivátoru plazminogenu

Inhibitor t-PAP_Inhibitor t-PA

Inhibitor t-PA (P; arb. látková konc. [kU/l] *) Neaktuální
Inhibitor t-PA (P; arb. látková konc. [kU/l] Absorpční spektrofotometrie) Neaktuální


Inhibitor t-PA (P; arb. látková konc. [kU/l] *) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: Inhibitor tkáňového aktivátoru plazminogenu
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: *
Klíč: 09383
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 50 - 100
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:
Výsledky funkční aktivity jsou vyjadřovány v AU/ml (AU/l) a získávají se manuálním odečtením z kalibrační křivky.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Plast s protisrážlivou úpravou, citrát 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace krve 15 minut při 3000 g při teplotě 4 - 8 °C. Získá se plazma chudá na trombocyty. Materiál je nutné zpracovat do 2 hodin po odběru.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 2 h
-20 °C: 4 týden
-70 °C: 16 týden
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita se týká získané plazmy.Text abstraktu ke komponentě
PAI jsou přirozené inhibitory tkáňového aktivátoru plazminogenu (tPA). Zatím jsou popsány PAI-1, PAI-2, PAI-3. PAI-1 je serpin syntetizovaný endotelem, megakaryocyty a po stimulaci i cytokiny a hepatocyty. Největší množství je uloženo v trombocytech a je přítomen i v endotelu. Tvorba je regulována trombinem a i hormony. PAI-1 je primární inhibitor obou typů tPA. Zvýšení hladiny pozorujeme u trombózy, nádorů, jaterních onemocnění atd. Stanovuje se antigen metodou ELISA (4-43 µg/l) nebo aktivita spektrofotometricky (2-10 kU/l).
 

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 2 10 20 50 100 kU/l

Viz též:
Inhibitor t-PA
P
*
Arbitrární látková koncentraceInhibitor t-PA (P; arb. látková konc. [kU/l] Absorpční spektrofotometrie) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: Inhibitor tkáňového aktivátoru plazminogenu
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 09384
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 50 - 100
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:
Výsledky funkční aktivity jsou vyjadřovány v AU/ml (AU/l) a získávají se manuálním odečtením z kalibrační křivky.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Plast s protisrážlivou úpravou, citrát 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace krve 15 minut při 3000 g při teplotě 4 - 8 °C. Získá se plazma chudá na trombocyty. Materiál je nutné zpracovat do 2 hodin po odběru.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 2 h
-20 °C: 4 týden
-70 °C: 16 týden
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita se týká získané plazmy.Text abstraktu ke komponentě
PAI jsou přirozené inhibitory tkáňového aktivátoru plazminogenu (tPA). Zatím jsou popsány PAI-1, PAI-2, PAI-3. PAI-1 je serpin syntetizovaný endotelem, megakaryocyty a po stimulaci i cytokiny a hepatocyty. Největší množství je uloženo v trombocytech a je přítomen i v endotelu. Tvorba je regulována trombinem a i hormony. PAI-1 je primární inhibitor obou typů tPA. Zvýšení hladiny pozorujeme u trombózy, nádorů, jaterních onemocnění atd. Stanovuje se antigen metodou ELISA (4-43 µg/l) nebo aktivita spektrofotometricky (2-10 kU/l).
 

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 2 10 20 50 100 kU/l

Viz též:
Inhibitor t-PA
P
Absorpční spektrofotometrie
Arbitrární látková koncentrace