Ovulační fáze (počítáno od začátku fáze)

Ovulační fázePT_Ovulační fáze

Ovulační fáze (Pt; TYPE [-] TIME)


Ovulační fáze (Pt; TYPE [-] TIME)

Systém: Pt
Komponenta: Ovulační fáze (počítáno od začátku fáze)
Druh veličiny: Typ
Jednotka: -
Procedura: TIME
Klíč: 20562
Gesce: informatika
Vznik: Události významné z hlediska interpretací (výběr škál)
Typ položky: C
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: časová vzdálenost
Mezní hodnoty:
MTV:
Třída hlavní: Informační systémy - obecně
Pokyny, poznámky, info:
Položka pro výběr interpretační škály

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Pt
TIME
Typ