Jiné entity

Jiné entityU_Jiné entity

Jiné entity (U; přítomnost [-] *)
Jiné entity (U; přítomnost [-] Mikroskop. (světlo))
Jiné entity (U; přítomnost [-] Mikroskopie)

CAL(U)_Jiné entity

Jiné entity (Konkrement(močový); objemový podíl [1] Spektroskopie-IR)
Jiné entity (Konkrement(močový); objemový podíl [1] Mikroskopie)

F_Jiné entity

Jiné entity (Stolice; přítomnost [-] *)
Jiné entity (Stolice; přítomnost [-] Mikroskop. (světlo))
Jiné entity (Stolice; přítomnost [-] Mikroskopie)

UNSF_Jiné entity

Jiné entity (Nespecifikovaná tekutina; přítomnost [-] *)
Jiné entity (Nespecifikovaná tekutina; přítomnost [-] Mikroskop. (světlo))
Jiné entity (Nespecifikovaná tekutina; přítomnost [-] Mikroskopie)

UNSFDR_Jiné entity

Jiné entity (Nespecif. tekutina(Drén); přítomnost [-] *)
Jiné entity (Nespecif. tekutina(Drén); přítomnost [-] Mikroskop. (světlo))
Jiné entity (Nespecif. tekutina(Drén); přítomnost [-] Mikroskopie)

UNSFP_Jiné entity

Jiné entity (Nespecif. tekutina(Punkce); přítomnost [-] *)
Jiné entity (Nespecif. tekutina(Punkce); přítomnost [-] Mikroskop. (světlo))
Jiné entity (Nespecif. tekutina(Punkce); přítomnost [-] Mikroskopie)


Jiné entity (U; přítomnost [-] *)

Systém: U
Komponenta: Jiné entity
Druh veličiny: Přítomnost
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 03401
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: X
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: volný neformalizovaný text
Mezní hodnoty:
MTV: X, UA
Třída hlavní: Ostatní komponenty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovuje se v rámci morfologického vyšetření moče.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 hText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U_Jiné entity
U
*
PřítomnostJiné entity (U; přítomnost [-] Mikroskop. (světlo))

Systém: U
Komponenta: Jiné entity
Druh veličiny: Přítomnost
Jednotka: -
Procedura: Mikroskop. (světlo)
Klíč: 05047
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: X
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: volný neformalizovaný text
Mezní hodnoty:
MTV: X, UA
Třída hlavní: Ostatní komponenty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovuje se v rámci morfologického vyšetření moče.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 hText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U_Jiné entity
U
PřítomnostJiné entity (U; přítomnost [-] Mikroskopie)

Systém: U
Komponenta: Jiné entity
Druh veličiny: Přítomnost
Jednotka: -
Procedura: Mikroskopie
Klíč: 03402
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: X
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: volný neformalizovaný text
Mezní hodnoty:
MTV: X, UA
Třída hlavní: Ostatní komponenty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovuje se v rámci morfologického vyšetření moče.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 hText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U_Jiné entity
U
PřítomnostJiné entity (Konkrement(močový); objemový podíl [1] Spektroskopie-IR)

Systém: Konkrement(močový)
Komponenta: Jiné entity
Druh veličiny: Objemový podíl
Jednotka: 1
Procedura: Spektroskopie-IR
Klíč: 02598
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 1
MTV: X
Třída hlavní: Ostatní komponenty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Močový kámen
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Konkrement(močový)
Spektroskopie-IR
Objemový podílJiné entity (Konkrement(močový); objemový podíl [1] Mikroskopie)

Systém: Konkrement(močový)
Komponenta: Jiné entity
Druh veličiny: Objemový podíl
Jednotka: 1
Procedura: Mikroskopie
Klíč: 02599
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 1
MTV: X
Třída hlavní: Ostatní komponenty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Močový kámen
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Konkrement(močový)
Objemový podílJiné entity (Stolice; přítomnost [-] *)

Systém: Stolice
Komponenta: Jiné entity
Druh veličiny: Přítomnost
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 05044
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: X
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: volný neformalizovaný text
Mezní hodnoty:
MTV: X
Třída hlavní: Ostatní komponenty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Stolice
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Stolice
*
PřítomnostJiné entity (Stolice; přítomnost [-] Mikroskop. (světlo))

Systém: Stolice
Komponenta: Jiné entity
Druh veličiny: Přítomnost
Jednotka: -
Procedura: Mikroskop. (světlo)
Klíč: 05045
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: X
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: volný neformalizovaný text
Mezní hodnoty:
MTV: X
Třída hlavní: Ostatní komponenty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Stolice
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Stolice
PřítomnostJiné entity (Stolice; přítomnost [-] Mikroskopie)

Systém: Stolice
Komponenta: Jiné entity
Druh veličiny: Přítomnost
Jednotka: -
Procedura: Mikroskopie
Klíč: 05046
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: X
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: volný neformalizovaný text
Mezní hodnoty:
MTV: X
Třída hlavní: Ostatní komponenty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Stolice
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Stolice
PřítomnostJiné entity (Nespecifikovaná tekutina; přítomnost [-] *)

Systém: Nespecifikovaná tekutina
Komponenta: Jiné entity
Druh veličiny: Přítomnost
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 05048
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: X
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: volný neformalizovaný text
Mezní hodnoty:
MTV: X
Třída hlavní: Ostatní komponenty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná (typ získání nesdělen)
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Nespecifikovaná tekutina
*
PřítomnostJiné entity (Nespecifikovaná tekutina; přítomnost [-] Mikroskop. (světlo))

Systém: Nespecifikovaná tekutina
Komponenta: Jiné entity
Druh veličiny: Přítomnost
Jednotka: -
Procedura: Mikroskop. (světlo)
Klíč: 05049
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: X
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: volný neformalizovaný text
Mezní hodnoty:
MTV: X
Třída hlavní: Ostatní komponenty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná (typ získání nesdělen)
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Nespecifikovaná tekutina
PřítomnostJiné entity (Nespecifikovaná tekutina; přítomnost [-] Mikroskopie)

Systém: Nespecifikovaná tekutina
Komponenta: Jiné entity
Druh veličiny: Přítomnost
Jednotka: -
Procedura: Mikroskopie
Klíč: 05050
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: X
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: volný neformalizovaný text
Mezní hodnoty:
MTV: X
Třída hlavní: Ostatní komponenty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná (typ získání nesdělen)
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Nespecifikovaná tekutina
PřítomnostJiné entity (Nespecif. tekutina(Drén); přítomnost [-] *)

Systém: Nespecif. tekutina(Drén)
Komponenta: Jiné entity
Druh veličiny: Přítomnost
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 05280
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: X
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: volný neformalizovaný text
Mezní hodnoty:
MTV: X
Třída hlavní: Ostatní komponenty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná drénem
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Nespecif. tekutina(Drén)
*
PřítomnostJiné entity (Nespecif. tekutina(Drén); přítomnost [-] Mikroskop. (světlo))

Systém: Nespecif. tekutina(Drén)
Komponenta: Jiné entity
Druh veličiny: Přítomnost
Jednotka: -
Procedura: Mikroskop. (světlo)
Klíč: 05281
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: X
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: volný neformalizovaný text
Mezní hodnoty:
MTV: X
Třída hlavní: Ostatní komponenty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná drénem
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Nespecif. tekutina(Drén)
PřítomnostJiné entity (Nespecif. tekutina(Drén); přítomnost [-] Mikroskopie)

Systém: Nespecif. tekutina(Drén)
Komponenta: Jiné entity
Druh veličiny: Přítomnost
Jednotka: -
Procedura: Mikroskopie
Klíč: 05282
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: X
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: volný neformalizovaný text
Mezní hodnoty:
MTV: X
Třída hlavní: Ostatní komponenty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná drénem
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Nespecif. tekutina(Drén)
PřítomnostJiné entity (Nespecif. tekutina(Punkce); přítomnost [-] *)

Systém: Nespecif. tekutina(Punkce)
Komponenta: Jiné entity
Druh veličiny: Přítomnost
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 05051
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: X
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: volný neformalizovaný text
Mezní hodnoty:
MTV: X
Třída hlavní: Ostatní komponenty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná punkcí
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Nespecif. tekutina(Punkce)
*
PřítomnostJiné entity (Nespecif. tekutina(Punkce); přítomnost [-] Mikroskop. (světlo))

Systém: Nespecif. tekutina(Punkce)
Komponenta: Jiné entity
Druh veličiny: Přítomnost
Jednotka: -
Procedura: Mikroskop. (světlo)
Klíč: 05052
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: X
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: volný neformalizovaný text
Mezní hodnoty:
MTV: X
Třída hlavní: Ostatní komponenty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná punkcí
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Nespecif. tekutina(Punkce)
PřítomnostJiné entity (Nespecif. tekutina(Punkce); přítomnost [-] Mikroskopie)

Systém: Nespecif. tekutina(Punkce)
Komponenta: Jiné entity
Druh veličiny: Přítomnost
Jednotka: -
Procedura: Mikroskopie
Klíč: 05053
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: X
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: volný neformalizovaný text
Mezní hodnoty:
MTV: X
Třída hlavní: Ostatní komponenty
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná punkcí
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Nespecif. tekutina(Punkce)
Přítomnost