Osteokalcin

OsteokalcinS_Osteokalcin

Osteokalcin (S; hmot. konc. [µg/l] *)
Osteokalcin (S; hmot. konc. [µg/l] ELISA)
Osteokalcin (S; hmot. konc. [µg/l] IRMA)
Osteokalcin (S; hmot. konc. [µg/l] LEIA)
Osteokalcin (S; hmot. konc. [µg/l] LIA)

P_Osteokalcin

Osteokalcin (P; hmot. konc. [µg/l] *)
Osteokalcin (P; hmot. konc. [µg/l] ELISA)
Osteokalcin (P; hmot. konc. [µg/l] IRMA)
Osteokalcin (P; hmot. konc. [µg/l] LEIA)
Osteokalcin (P; hmot. konc. [µg/l] LIA)


Osteokalcin (S; hmot. konc. [µg/l] *)

Systém: S
Komponenta: Osteokalcin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: *
Klíč: 02596
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,10 - 1,0 - 15,0 - 100
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:
Název Bone-GLA protein IFCC nedoporučuje.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Lze použít odběrový materiál se separačním gelem. Ihned po odběru umístit odběrovou nádobku do směsi ledu s vodou a tak transportovat.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Okamžitě centrifugovat a separovat. Stanovení provést do 4 hodin nebo zamrazit.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
4 - 8 °C: 1 d
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Přídavkem aprotininu lze prodloužit stabilitu při pokojové teplotě na 8 hodin.Text abstraktu ke komponentě
Nekolagenní protein produkovaný osteoblasty a obsažený ve skeletu, slouží k vazbě minerální složky (kalcium a hydroxylapatit) na organickou (zbytek kyseliny glutamové v molekule osteokalcinu). Používá se jako specifický marker osteoformační činnosti osteoblastů. Je-li zachováno spřažení osteoformace a osteorezorpce, odráží oba děje.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
F 20R 30R 0 1 3 8,8 39,4 80 150 280 µg/l
M 20R 30R 0 5 7 11,3 37 80 150 280 µg/l
F 30R 40R 0 1 3 7,7 31,9 80 150 280 µg/l
M 30R 40R 0 5 7 10,7 34,1 80 150 280 µg/l
F 40R 50R 0 1 3 8 36 80 150 280 µg/l
M 40R 50R 0 1 2 5,2 34,5 80 150 280 µg/l
F 50R 60R 0 1 3 8 50,5 150 250 300 µg/l
M 50R 60R 0 1 3 6,3 30,7 80 150 280 µg/l
F 60R 99R+ 0 1 5 12,9 55,9 150 250 300 µg/l
M 60R 99R+ 0 1 2 8,8 29,7 80 150 280 µg/l

Viz též:
Osteokalcin
S
*
Hmotnostní koncentraceOsteokalcin (S; hmot. konc. [µg/l] ELISA)

Systém: S
Komponenta: Osteokalcin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: ELISA
Klíč: 14115
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,10 - 1,0 - 15,0 - 100
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:
Název Bone-GLA protein IFCC nedoporučuje.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Lze použít odběrový materiál se separačním gelem. Ihned po odběru umístit odběrovou nádobku do směsi ledu s vodou a tak transportovat.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Okamžitě centrifugovat a separovat. Stanovení provést do 4 hodin nebo zamrazit.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
4 - 8 °C: 1 d
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Přídavkem aprotininu lze prodloužit stabilitu při pokojové teplotě na 8 hodin.Text abstraktu ke komponentě
Nekolagenní protein produkovaný osteoblasty a obsažený ve skeletu, slouží k vazbě minerální složky (kalcium a hydroxylapatit) na organickou (zbytek kyseliny glutamové v molekule osteokalcinu). Používá se jako specifický marker osteoformační činnosti osteoblastů. Je-li zachováno spřažení osteoformace a osteorezorpce, odráží oba děje.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
F 20R 30R 0 1 3 8,8 39,4 80 150 280 µg/l
M 20R 30R 0 5 7 11,3 37 80 150 280 µg/l
F 30R 40R 0 1 3 7,7 31,9 80 150 280 µg/l
M 30R 40R 0 5 7 10,7 34,1 80 150 280 µg/l
F 40R 50R 0 1 3 8 36 80 150 280 µg/l
M 40R 50R 0 1 2 5,2 34,5 80 150 280 µg/l
F 50R 60R 0 1 3 8 50,5 150 250 300 µg/l
M 50R 60R 0 1 3 6,3 30,7 80 150 280 µg/l
F 60R 99R+ 0 1 5 12,9 55,9 150 250 300 µg/l
M 60R 99R+ 0 1 2 8,8 29,7 80 150 280 µg/l

Viz též:
Osteokalcin
S
ELISA
Hmotnostní koncentraceOsteokalcin (S; hmot. konc. [µg/l] IRMA)

Systém: S
Komponenta: Osteokalcin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: IRMA
Klíč: 02597
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,10 - 1,0 - 15,0 - 100
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:
Název Bone-GLA protein IFCC nedoporučuje.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Lze použít odběrový materiál se separačním gelem. Ihned po odběru umístit odběrovou nádobku do směsi ledu s vodou a tak transportovat.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Okamžitě centrifugovat a separovat. Stanovení provést do 4 hodin nebo zamrazit.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
4 - 8 °C: 1 d
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Přídavkem aprotininu lze prodloužit stabilitu při pokojové teplotě na 8 hodin.Text abstraktu ke komponentě
Nekolagenní protein produkovaný osteoblasty a obsažený ve skeletu, slouží k vazbě minerální složky (kalcium a hydroxylapatit) na organickou (zbytek kyseliny glutamové v molekule osteokalcinu). Používá se jako specifický marker osteoformační činnosti osteoblastů. Je-li zachováno spřažení osteoformace a osteorezorpce, odráží oba děje.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
F 20R 30R 0 1 3 8,8 39,4 80 150 280 µg/l
M 20R 30R 0 5 7 11,3 37 80 150 280 µg/l
F 30R 40R 0 1 3 7,7 31,9 80 150 280 µg/l
M 30R 40R 0 5 7 10,7 34,1 80 150 280 µg/l
F 40R 50R 0 1 3 8 36 80 150 280 µg/l
M 40R 50R 0 1 2 5,2 34,5 80 150 280 µg/l
F 50R 60R 0 1 3 8 50,5 150 250 300 µg/l
M 50R 60R 0 1 3 6,3 30,7 80 150 280 µg/l
F 60R 99R+ 0 1 5 12,9 55,9 150 250 300 µg/l
M 60R 99R+ 0 1 2 8,8 29,7 80 150 280 µg/l

Viz též:
Osteokalcin
S
IRMA
Hmotnostní koncentraceOsteokalcin (S; hmot. konc. [µg/l] LEIA)

Systém: S
Komponenta: Osteokalcin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: LEIA
Klíč: 14116
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,10 - 1,0 - 15,0 - 100
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:
Název Bone-GLA protein IFCC nedoporučuje.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Lze použít odběrový materiál se separačním gelem. Ihned po odběru umístit odběrovou nádobku do směsi ledu s vodou a tak transportovat.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Okamžitě centrifugovat a separovat. Stanovení provést do 4 hodin nebo zamrazit.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
4 - 8 °C: 1 d
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Přídavkem aprotininu lze prodloužit stabilitu při pokojové teplotě na 8 hodin.Text abstraktu ke komponentě
Nekolagenní protein produkovaný osteoblasty a obsažený ve skeletu, slouží k vazbě minerální složky (kalcium a hydroxylapatit) na organickou (zbytek kyseliny glutamové v molekule osteokalcinu). Používá se jako specifický marker osteoformační činnosti osteoblastů. Je-li zachováno spřažení osteoformace a osteorezorpce, odráží oba děje.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
F 20R 30R 0 1 3 8,8 39,4 80 150 280 µg/l
M 20R 30R 0 5 7 11,3 37 80 150 280 µg/l
F 30R 40R 0 1 3 7,7 31,9 80 150 280 µg/l
M 30R 40R 0 5 7 10,7 34,1 80 150 280 µg/l
F 40R 50R 0 1 3 8 36 80 150 280 µg/l
M 40R 50R 0 1 2 5,2 34,5 80 150 280 µg/l
F 50R 60R 0 1 3 8 50,5 150 250 300 µg/l
M 50R 60R 0 1 3 6,3 30,7 80 150 280 µg/l
F 60R 99R+ 0 1 5 12,9 55,9 150 250 300 µg/l
M 60R 99R+ 0 1 2 8,8 29,7 80 150 280 µg/l

Viz též:
Osteokalcin
S
Hmotnostní koncentraceOsteokalcin (S; hmot. konc. [µg/l] LIA)

Systém: S
Komponenta: Osteokalcin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: LIA
Klíč: 14327
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,10 - 1,0 - 15,0 - 100
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:
Název Bone-GLA protein IFCC nedoporučuje.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Nekolagenní protein produkovaný osteoblasty a obsažený ve skeletu, slouží k vazbě minerální složky (kalcium a hydroxylapatit) na organickou (zbytek kyseliny glutamové v molekule osteokalcinu). Používá se jako specifický marker osteoformační činnosti osteoblastů. Je-li zachováno spřažení osteoformace a osteorezorpce, odráží oba děje.

Referenční meze

Viz též:
Osteokalcin
S
LIA
Hmotnostní koncentraceOsteokalcin (P; hmot. konc. [µg/l] *)

Systém: P
Komponenta: Osteokalcin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: *
Klíč: 03400
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,10 - 1,0 - 15,0 - 100
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:
Název Bone-GLA protein IFCC nedoporučuje.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - heparinát sodný
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit hemolýze. Odběrovou nádobku ihned umístit do ledové lázně a urychleně transportovat do laboratoře. Zde okamžitě centrifugovat v chlazené centrifuze.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 4°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Pro skladování okamžitě zamrazit v plastové nádobce.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 5 min
4 - 8 °C: 2 h
-20 °C: 30 dText abstraktu ke komponentě
Nekolagenní protein produkovaný osteoblasty a obsažený ve skeletu, slouží k vazbě minerální složky (kalcium a hydroxylapatit) na organickou (zbytek kyseliny glutamové v molekule osteokalcinu). Používá se jako specifický marker osteoformační činnosti osteoblastů. Je-li zachováno spřažení osteoformace a osteorezorpce, odráží oba děje.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
F 20R 30R 0 1 3 8,8 39,4 80 150 280 µg/l
M 20R 30R 0 5 7 11,3 37 80 150 280 µg/l
F 30R 40R 0 1 3 7,7 31,9 80 150 280 µg/l
M 30R 40R 0 5 7 10,7 34,1 80 150 280 µg/l
F 40R 50R 0 1 3 8 36 80 150 280 µg/l
M 40R 50R 0 1 2 5,2 34,5 80 150 280 µg/l
F 50R 60R 0 1 3 8 50,5 150 250 300 µg/l
M 50R 60R 0 1 3 6,3 30,7 80 150 280 µg/l
F 60R 99R+ 0 1 5 12,9 55,9 150 250 300 µg/l
M 60R 99R+ 0 1 2 8,8 29,7 80 150 280 µg/l

Viz též:
P_Osteokalcin
Osteokalcin
P
*
Hmotnostní koncentraceOsteokalcin (P; hmot. konc. [µg/l] ELISA)

Systém: P
Komponenta: Osteokalcin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: ELISA
Klíč: 14113
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,10 - 1,0 - 15,0 - 100
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:
Název Bone-GLA protein IFCC nedoporučuje.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - heparinát sodný
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit hemolýze. Odběrovou nádobku ihned umístit do ledové lázně a urychleně transportovat do laboratoře. Zde okamžitě centrifugovat v chlazené centrifuze.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 4°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Pro skladování okamžitě zamrazit v plastové nádobce.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 5 min
4 - 8 °C: 2 h
-20 °C: 30 dText abstraktu ke komponentě
Nekolagenní protein produkovaný osteoblasty a obsažený ve skeletu, slouží k vazbě minerální složky (kalcium a hydroxylapatit) na organickou (zbytek kyseliny glutamové v molekule osteokalcinu). Používá se jako specifický marker osteoformační činnosti osteoblastů. Je-li zachováno spřažení osteoformace a osteorezorpce, odráží oba děje.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
F 20R 30R 0 1 3 8,8 39,4 80 150 280 µg/l
M 20R 30R 0 5 7 11,3 37 80 150 280 µg/l
F 30R 40R 0 1 3 7,7 31,9 80 150 280 µg/l
M 30R 40R 0 5 7 10,7 34,1 80 150 280 µg/l
F 40R 50R 0 1 3 8 36 80 150 280 µg/l
M 40R 50R 0 1 2 5,2 34,5 80 150 280 µg/l
F 50R 60R 0 1 3 8 50,5 150 250 300 µg/l
M 50R 60R 0 1 3 6,3 30,7 80 150 280 µg/l
F 60R 99R+ 0 1 5 12,9 55,9 150 250 300 µg/l
M 60R 99R+ 0 1 2 8,8 29,7 80 150 280 µg/l

Viz též:
P_Osteokalcin
Osteokalcin
P
ELISA
Hmotnostní koncentraceOsteokalcin (P; hmot. konc. [µg/l] IRMA)

Systém: P
Komponenta: Osteokalcin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: IRMA
Klíč: 05279
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,10 - 1,0 - 15,0 - 100
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:
Název Bone-GLA protein IFCC nedoporučuje.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - heparinát sodný
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit hemolýze. Odběrovou nádobku ihned umístit do ledové lázně a urychleně transportovat do laboratoře. Zde okamžitě centrifugovat v chlazené centrifuze.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 4°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Pro skladování okamžitě zamrazit v plastové nádobce.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 5 min
4 - 8 °C: 2 h
-20 °C: 30 dText abstraktu ke komponentě
Nekolagenní protein produkovaný osteoblasty a obsažený ve skeletu, slouží k vazbě minerální složky (kalcium a hydroxylapatit) na organickou (zbytek kyseliny glutamové v molekule osteokalcinu). Používá se jako specifický marker osteoformační činnosti osteoblastů. Je-li zachováno spřažení osteoformace a osteorezorpce, odráží oba děje.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
F 20R 30R 0 1 3 8,8 39,4 80 150 280 µg/l
M 20R 30R 0 5 7 11,3 37 80 150 280 µg/l
F 30R 40R 0 1 3 7,7 31,9 80 150 280 µg/l
M 30R 40R 0 5 7 10,7 34,1 80 150 280 µg/l
F 40R 50R 0 1 3 8 36 80 150 280 µg/l
M 40R 50R 0 1 2 5,2 34,5 80 150 280 µg/l
F 50R 60R 0 1 3 8 50,5 150 250 300 µg/l
M 50R 60R 0 1 3 6,3 30,7 80 150 280 µg/l
F 60R 99R+ 0 1 5 12,9 55,9 150 250 300 µg/l
M 60R 99R+ 0 1 2 8,8 29,7 80 150 280 µg/l

Viz též:
P_Osteokalcin
Osteokalcin
P
IRMA
Hmotnostní koncentraceOsteokalcin (P; hmot. konc. [µg/l] LEIA)

Systém: P
Komponenta: Osteokalcin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: LEIA
Klíč: 14114
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,10 - 1,0 - 15,0 - 100
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:
Název Bone-GLA protein IFCC nedoporučuje.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - heparinát sodný
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit hemolýze. Odběrovou nádobku ihned umístit do ledové lázně a urychleně transportovat do laboratoře. Zde okamžitě centrifugovat v chlazené centrifuze.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 4°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Pro skladování okamžitě zamrazit v plastové nádobce.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 5 min
4 - 8 °C: 2 h
-20 °C: 30 dText abstraktu ke komponentě
Nekolagenní protein produkovaný osteoblasty a obsažený ve skeletu, slouží k vazbě minerální složky (kalcium a hydroxylapatit) na organickou (zbytek kyseliny glutamové v molekule osteokalcinu). Používá se jako specifický marker osteoformační činnosti osteoblastů. Je-li zachováno spřažení osteoformace a osteorezorpce, odráží oba děje.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
F 20R 30R 0 1 3 8,8 39,4 80 150 280 µg/l
M 20R 30R 0 5 7 11,3 37 80 150 280 µg/l
F 30R 40R 0 1 3 7,7 31,9 80 150 280 µg/l
M 30R 40R 0 5 7 10,7 34,1 80 150 280 µg/l
F 40R 50R 0 1 3 8 36 80 150 280 µg/l
M 40R 50R 0 1 2 5,2 34,5 80 150 280 µg/l
F 50R 60R 0 1 3 8 50,5 150 250 300 µg/l
M 50R 60R 0 1 3 6,3 30,7 80 150 280 µg/l
F 60R 99R+ 0 1 5 12,9 55,9 150 250 300 µg/l
M 60R 99R+ 0 1 2 8,8 29,7 80 150 280 µg/l

Viz též:
P_Osteokalcin
Osteokalcin
P
Hmotnostní koncentraceOsteokalcin (P; hmot. konc. [µg/l] LIA)

Systém: P
Komponenta: Osteokalcin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: LIA
Klíč: 14837
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,10 - 1,0 - 15,0 - 100
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:
Název Bone-GLA protein IFCC nedoporučuje.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Nekolagenní protein produkovaný osteoblasty a obsažený ve skeletu, slouží k vazbě minerální složky (kalcium a hydroxylapatit) na organickou (zbytek kyseliny glutamové v molekule osteokalcinu). Používá se jako specifický marker osteoformační činnosti osteoblastů. Je-li zachováno spřažení osteoformace a osteorezorpce, odráží oba děje.

Referenční meze

Viz též:
P_Osteokalcin
Osteokalcin
P
LIA
Hmotnostní koncentrace