Osteokalcin (SC)

Osteokalcin (SC)S_Osteokalcin (SC)

Osteokalcin (SC) (S; látková konc. [nmol/l] *)
Osteokalcin (SC) (S; látková konc. [nmol/l] ELISA)
Osteokalcin (SC) (S; látková konc. [nmol/l] IRMA)
Osteokalcin (SC) (S; látková konc. [nmol/l] LEIA)

P_Osteokalcin (SC)

Osteokalcin (SC) (P; látková konc. [nmol/l] *)
Osteokalcin (SC) (P; látková konc. [nmol/l] ELISA)
Osteokalcin (SC) (P; látková konc. [nmol/l] IRMA)
Osteokalcin (SC) (P; látková konc. [nmol/l] LEIA)


Osteokalcin (SC) (S; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Osteokalcin (SC)
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 08918
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,10 - 0,5 - 5 - 1000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Lze použít odběrový materiál se separačním gelem. Ihned po odběru umístít odběrovou nádobku do směsi ledu s vodou a tak transportovat.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Okamžitě centrifugovat a separovat. Stanovení provést do 4 hodin nebo zamrazit.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
4 - 8 °C: 1 d
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Přídavkem aprotininu lze prodloužit stabilitu při pokojové teplotě na 8 hodin.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Látková koncentraceOsteokalcin (SC) (S; látková konc. [nmol/l] ELISA)

Systém: S
Komponenta: Osteokalcin (SC)
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: ELISA
Klíč: 08919
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,10 - 0,5 - 5 - 1000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Lze použít odběrový materiál se separačním gelem. Ihned po odběru umístít odběrovou nádobku do směsi ledu s vodou a tak transportovat.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Okamžitě centrifugovat a separovat. Stanovení provést do 4 hodin nebo zamrazit.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
4 - 8 °C: 1 d
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Přídavkem aprotininu lze prodloužit stabilitu při pokojové teplotě na 8 hodin.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
ELISA
Látková koncentraceOsteokalcin (SC) (S; látková konc. [nmol/l] IRMA)

Systém: S
Komponenta: Osteokalcin (SC)
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: IRMA
Klíč: 08920
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,10 - 0,5 - 5 - 1000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Lze použít odběrový materiál se separačním gelem. Ihned po odběru umístít odběrovou nádobku do směsi ledu s vodou a tak transportovat.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Okamžitě centrifugovat a separovat. Stanovení provést do 4 hodin nebo zamrazit.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
4 - 8 °C: 1 d
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Přídavkem aprotininu lze prodloužit stabilitu při pokojové teplotě na 8 hodin.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
IRMA
Látková koncentraceOsteokalcin (SC) (S; látková konc. [nmol/l] LEIA)

Systém: S
Komponenta: Osteokalcin (SC)
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: LEIA
Klíč: 09571
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,10 - 0,5 - 5 - 1000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Lze použít odběrový materiál se separačním gelem. Ihned po odběru umístít odběrovou nádobku do směsi ledu s vodou a tak transportovat.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Okamžitě centrifugovat a separovat. Stanovení provést do 4 hodin nebo zamrazit.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
4 - 8 °C: 1 d
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Přídavkem aprotininu lze prodloužit stabilitu při pokojové teplotě na 8 hodin.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
Látková koncentraceOsteokalcin (SC) (P; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Osteokalcin (SC)
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 08915
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,10 - 0,5 - 5 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - heparinát sodný
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit hemolýze. Odběrovou nádobku ihned umístit do ledové lázně a urychleně transportovat do laboratoře. Zde okamžitě centrifugovat v chlazené centrifuze.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 4°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Pro skladování okamžitě zamrazit v plastové nádobce.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 5 min
4 - 8 °C: 2 h
-20 °C: 30 dText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Látková koncentraceOsteokalcin (SC) (P; látková konc. [nmol/l] ELISA)

Systém: P
Komponenta: Osteokalcin (SC)
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: ELISA
Klíč: 08916
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,10 - 0,5 - 5 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - heparinát sodný
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit hemolýze. Odběrovou nádobku ihned umístit do ledové lázně a urychleně transportovat do laboratoře. Zde okamžitě centrifugovat v chlazené centrifuze.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 4°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Pro skladování okamžitě zamrazit v plastové nádobce.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 5 min
4 - 8 °C: 2 h
-20 °C: 30 dText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
ELISA
Látková koncentraceOsteokalcin (SC) (P; látková konc. [nmol/l] IRMA)

Systém: P
Komponenta: Osteokalcin (SC)
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: IRMA
Klíč: 08917
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,10 - 0,5 - 5 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:
Látková koncentrace!! Název Bone-GLA protein IFCC nedoporučuje.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - heparinát sodný
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit hemolýze. Odběrovou nádobku ihned umístit do ledové lázně a urychleně transportovat do laboratoře. Zde okamžitě centrifugovat v chlazené centrifuze.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 4°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Pro skladování okamžitě zamrazit v plastové nádobce.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 5 min
4 - 8 °C: 2 h
-20 °C: 30 dText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
IRMA
Látková koncentraceOsteokalcin (SC) (P; látková konc. [nmol/l] LEIA)

Systém: P
Komponenta: Osteokalcin (SC)
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: LEIA
Klíč: 09570
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,10 - 0,5 - 5 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - heparinát sodný
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit hemolýze. Odběrovou nádobku ihned umístit do ledové lázně a urychleně transportovat do laboratoře. Zde okamžitě centrifugovat v chlazené centrifuze.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 4°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Pro skladování okamžitě zamrazit v plastové nádobce.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 5 min
4 - 8 °C: 2 h
-20 °C: 30 dText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Látková koncentrace