Osmotická rezistence (odolnost) erytrocytů - maximální

Osmot. rez. max. - kont.B_Osmot. rez. max. - kont.

Osmot. rez. max. - kont. (B; hmot. konc. [g/l] *)


Osmot. rez. max. - kont. (B; hmot. konc. [g/l] *)

Systém: B
Komponenta: Osmotická rezistence (odolnost) erytrocytů - maximální
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: g/l
Procedura: *
Klíč: 04739
Gesce: hematologie
Vznik: Signály a pomocné hodnoty měřidel, vnitrolaboratorní
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 10 - 20
MTV: X, BP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Pokyny, poznámky, info:
Maximální osmotická rezistence erytrocytů vůči hypotonickému roztoku NaCl za chladu (4 °C)

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
B
*
Hmotnostní koncentrace