Osmotická rezistence (odolnost) erytrocytů - maximální

Osmotická rezistence maximálníB_Osmotická rezistence maximální

Osmotická rezistence maximální (B; hmot. konc. [g/l] *)


Osmotická rezistence maximální (B; hmot. konc. [g/l] *)

Systém: B
Komponenta: Osmotická rezistence (odolnost) erytrocytů - maximální
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: g/l
Procedura: *
Klíč: 04738
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 10 - 20
MTV: X, BP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Pokyny, poznámky, info:
Maximální osmotická rezistence erytrocytů vůči hypotonickému roztoku NaCl při laboratorní teplotě

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - soli EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Krev je možné odebrat i do heparinu.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
4 - 8 °C: 6 hText abstraktu ke komponentě
Osmotická rezistence erytrocytů je odolnost erytrocytů vůči hypotonickým roztokům (roztoky NaCl). Normální erytrocyty se vyznačují určitou odolností vůči hypotonickým roztokům, ale vlivem některých chorob, zejména vrozených a získaných hemolytických anémií dochází ke snížené odolnosti erytrocytů. Fyziologické meze pro maximální osmotickou rezistenci jsou 0,30-0,34 g/l a pro minimální osmotickou rezistenci jsou 0,40-0,50 g/l.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,10 0,20 0,28 0,30 0,34 0,36 0,40 0,90 g/l

Viz též:
Osmotická rezistence maximální
B
*
Hmotnostní koncentrace