Osmotická rezistence (odolnost) erytrocytů - hodnocení

Osmot. rez. - hodnocení



ERC+NACL_Osmot. rez. - hodnocení

Osmot. rez. - hodnocení (Erytrocyty+NaCl; vlastnost (popis) [-] *)


Osmot. rez. - hodnocení (Erytrocyty+NaCl; vlastnost (popis) [-] *)

Systém: Erytrocyty+NaCl
Komponenta: Osmotická rezistence (odolnost) erytrocytů - hodnocení
Druh veličiny: Vlastnost (popis)
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 08014
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, FTOSMREZ
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Pokyny, poznámky, info:
Hodnocení osmotické rezistence upřesňují limitní koncentrace chloridu sodného ve stavech maximální a minimální hemolýzy erytrocytů.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - soli EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Krev je možné odebrat i do heparinu.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
4 - 8 °C: 6 h



Text abstraktu ke komponentě
Osmotická rezistence erytrocytů je odolnost erytrocytů vůči hypotonickým roztokům (roztoky NaCl). Normální erytrocyty se vyznačují určitou odolností vůči hypotonickým roztokům, ale vlivem některých chorob, zejména vrozených a získaných hemolytických anémií dochází ke snížené odolnosti erytrocytů. Fyziologické meze pro maximální osmotickou rezistenci jsou 0,30 - 0,34 g/l a pro minimální osmotickou rezistenci jsou 0,40 - 0,50 g/l.

Referenční meze

Viz též:
Osmot. rez. - hodnocení
Erytrocyty+NaCl
*
Vlastnost (popis)