Osmotická rezistence (odolnost) erytrocytů

Osmotická rezistenceB_Osmotická rezistence

Osmotická rezistence (B; hmot. konc. [g/l] *) Neaktuální


Osmotická rezistence (B; hmot. konc. [g/l] *) Neaktuální

Systém: B
Komponenta: Osmotická rezistence (odolnost) erytrocytů
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: g/l
Procedura: *
Klíč: 04737
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 10 - 20
MTV: X, BP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Pokyny, poznámky, info:
Náhradou vytvořeny jiné vhodnější položky.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
B
*
Hmotnostní koncentrace