Osmolální okno neetanolové (Non-ethanol osmolal gap)

Osmolální okno neetanolovéS_Osmolální okno neetanolové

Osmolální okno neetanolové (S; molalita [mmol/kg] Vzorec 1)

P_Osmolální okno neetanolové

Osmolální okno neetanolové (P; molalita [mmol/kg] Vzorec 1)


Osmolální okno neetanolové (S; molalita [mmol/kg] Vzorec 1)

Systém: S
Komponenta: Osmolální okno neetanolové (Non-ethanol osmolal gap)
Druh veličiny: Molalita
Jednotka: mmol/kg
Procedura: Vzorec 1
Klíč: 18370
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: -100 - 0 - 10 - 100
MTV: X
Třída hlavní: Elektrolyty
Pokyny, poznámky, info:
OSMGAPNE = Osmolalita měřená - (S_Ethanol (v g/l = promile) * 22) - Osmolalita vypočítaná = Osmolalita měřená - (S_Ethanol (v g/l = promile) * 22) - (2*S_Na + S_urea + S_glukóza)
Jednotka mmol/kg je pro osmolální okno neetanolové kompromisem, protože měřená osmolalita je v mmol/kg, ale vypočítaná osmolalita se vypočte z molálních koncentrací Na, urey a glukózy.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
Vzorec 1
MolalitaOsmolální okno neetanolové (P; molalita [mmol/kg] Vzorec 1)

Systém: P
Komponenta: Osmolální okno neetanolové (Non-ethanol osmolal gap)
Druh veličiny: Molalita
Jednotka: mmol/kg
Procedura: Vzorec 1
Klíč: 18369
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: -100 - 0 - 10 - 100
MTV: X
Třída hlavní: Elektrolyty
Pokyny, poznámky, info:
OSMGAPNE = Osmolalita měřená - (P_Ethanol (v g/l = promile) * 22) - Osmolalita vypočítaná = Osmolalita měřená - (P_Ethanol (v g/l = promile) * 22) - (2*P_Na + P_urea + P_glukóza)
Jednotka mmol/kg je pro osmolální okno neetanolové kompromisem, protože měřená osmolalita je v mmol/kg, ale vypočítaná osmolalita se vypočte z molálních koncentrací Na, urey a glukózy.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Vzorec 1
Molalita