Orotát

OrotátU_Orotát

Orotát (U; látková konc. [µmol/l] *)
Orotát (U; látková konc. [µmol/l] Absorpční spektrofotometrie)


Orotát (U; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: U
Komponenta: Orotát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 08911
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:
Škála není vytvořena, jedná se o pomocnou položku, která je součástí jiné výsledné položky.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Orotát patří mezi heterocyklické sloučeniny – pyrimidiny, je to důležitý meziprodukt v biosyntéze pyrimidinových nukleotidů. Prekurzorem pro vznik orotátu je karbamoylfosfát a aspartát. Orotát přes orotidin-5-fosfát dekarboxylací poskytuje uridin-5-fosfát, z něj se tvoří cytozinové a thyminové nukleotidy. Je klinicky významný při dědičných poruchách metabolismu purinu a pyrimidinu, především při orotové acidurii a dále při diferenciaciální diagnostice hyperamonémií.

Referenční meze

Viz též:
Orotát
U
*
Látková koncentraceOrotát (U; látková konc. [µmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: U
Komponenta: Orotát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 08912
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Pokyny, poznámky, info:
Škála není vytvořena, jedná se o pomocnou položku, která je součástí jiné výsledné položky.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Orotát patří mezi heterocyklické sloučeniny – pyrimidiny, je to důležitý meziprodukt v biosyntéze pyrimidinových nukleotidů. Prekurzorem pro vznik orotátu je karbamoylfosfát a aspartát. Orotát přes orotidin-5-fosfát dekarboxylací poskytuje uridin-5-fosfát, z něj se tvoří cytozinové a thyminové nukleotidy. Je klinicky významný při dědičných poruchách metabolismu purinu a pyrimidinu, především při orotové acidurii a dále při diferenciaciální diagnostice hyperamonémií.

Referenční meze

Viz též:
Orotát
U
Absorpční spektrofotometrie
Látková koncentrace