Alfa-1-kyselý glykoprotein (mg/l)

Alfa-1-kyselý glykoprotein (mg/l)CSF_Alfa-1-kyselý glykoprotein (mg/l)

Alfa-1-kyselý glykoprotein (mg/l) (Likvor; hmot. konc. [mg/l] *)
Alfa-1-kyselý glykoprotein (mg/l) (Likvor; hmot. konc. [mg/l] Imunoturbidimetrie)
Alfa-1-kyselý glykoprotein (mg/l) (Likvor; hmot. konc. [mg/l] Nefelometrie)


Alfa-1-kyselý glykoprotein (mg/l) (Likvor; hmot. konc. [mg/l] *)

Systém: Likvor
Komponenta: Alfa-1-kyselý glykoprotein (mg/l)
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: *
Klíč: 18408
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 4 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 25 - 50
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:
Duplicitní vhodnější položka, náhrada za CSF_Alfa-1-kyselý glykoprotein v g/l.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 2,5 6,2 mg/l

Viz též:
Likvor
*
Hmotnostní koncentraceAlfa-1-kyselý glykoprotein (mg/l) (Likvor; hmot. konc. [mg/l] Imunoturbidimetrie)

Systém: Likvor
Komponenta: Alfa-1-kyselý glykoprotein (mg/l)
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: Imunoturbidimetrie
Klíč: 18409
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 4 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 25 - 50
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:
Duplicitní vhodnější položka, náhrada za CSF_Alfa-1-kyselý glykoprotein v g/l.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 2,5 6,2 mg/l

Viz též:
Likvor
Hmotnostní koncentraceAlfa-1-kyselý glykoprotein (mg/l) (Likvor; hmot. konc. [mg/l] Nefelometrie)

Systém: Likvor
Komponenta: Alfa-1-kyselý glykoprotein (mg/l)
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: Nefelometrie
Klíč: 18410
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 4 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 25 - 50
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:
Duplicitní vhodnější položka, náhrada za CSF_Alfa-1-kyselý glykoprotein v g/l.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 2,5 6,2 mg/l

Viz též:
Likvor
Nefelometrie
Hmotnostní koncentrace