Ornitin

OrnitinS_Ornitin

Ornitin (S; látková konc. [µmol/l] *)
Ornitin (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)
Ornitin (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)
Ornitin (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-TLC)

P_Ornitin

Ornitin (P; látková konc. [µmol/l] *)
Ornitin (P; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)

U_Ornitin

Ornitin (U; látková konc. [µmol/l] *)
Ornitin (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)
Ornitin (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)
Ornitin (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-TLC)

DU_Ornitin

Ornitin (dU; látkový tok [µmol/d] *)
Ornitin (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-HPLC)
Ornitin (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-IEC)
Ornitin (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-TLC)

CSF_Ornitin

Ornitin (Likvor; látková konc. [µmol/l] *)
Ornitin (Likvor; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)


Ornitin (S; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Ornitin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 02568
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 500 - 5000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra aminokyselin. Pro stanovení je vhodnější plazma.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou sérum deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Ornitin patří mezi neesenciální aminokyseliny, je to významný meziprodukt cyklického děje sloužícího k likvidaci toxického amoniaku u savců - močovinového cyklu. Prekurzorem pro vznik ornitinu je glutamát, ornitin je prekurzorem argininu. 

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2T 2D 0 5 25 50 130 170 350 5000 µmol/l
2T 2D 2R 0 3 9 18 90 140 300 5000 µmol/l
2R 5R 0 5 17 28 72 95 250 5000 µmol/l
F 5R 10R 0 5 20 42 114 150 350 5000 µmol/l
M 5R 10R 0 5 10 30 62 85 220 5000 µmol/l
F 10R 15R 0 5 10 30 110 150 350 5000 µmol/l
M 10R 15R 0 5 27 57 117 150 350 5000 µmol/l
F 15R 99R+ 0 5 10 37 133 200 400 5000 µmol/l
M 15R 99R+ 0 5 10 41 105 140 350 5000 µmol/l

Viz též:
Ornitin
S
*
Látková koncentraceOrnitin (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: S
Komponenta: Ornitin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 02569
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 500 - 5000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra aminokyselin. Pro stanovení je vhodnější plazma.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou sérum deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Ornitin patří mezi neesenciální aminokyseliny, je to významný meziprodukt cyklického děje sloužícího k likvidaci toxického amoniaku u savců - močovinového cyklu. Prekurzorem pro vznik ornitinu je glutamát, ornitin je prekurzorem argininu. 

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2T 2D 0 5 25 50 130 170 350 5000 µmol/l
2T 2D 2R 0 3 9 18 90 140 300 5000 µmol/l
2R 5R 0 5 17 28 72 95 250 5000 µmol/l
F 5R 10R 0 5 20 42 114 150 350 5000 µmol/l
M 5R 10R 0 5 10 30 62 85 220 5000 µmol/l
F 10R 15R 0 5 10 30 110 150 350 5000 µmol/l
M 10R 15R 0 5 27 57 117 150 350 5000 µmol/l
F 15R 99R+ 0 5 10 37 133 200 400 5000 µmol/l
M 15R 99R+ 0 5 10 41 105 140 350 5000 µmol/l

Viz též:
Ornitin
S
Chromatografie-HPLC
Látková koncentraceOrnitin (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)

Systém: S
Komponenta: Ornitin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 02570
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 500 - 5000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra aminokyselin. Pro stanovení je vhodnější plazma.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou sérum deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Ornitin patří mezi neesenciální aminokyseliny, je to významný meziprodukt cyklického děje sloužícího k likvidaci toxického amoniaku u savců - močovinového cyklu. Prekurzorem pro vznik ornitinu je glutamát, ornitin je prekurzorem argininu. 

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2T 2D 0 5 25 50 130 170 350 5000 µmol/l
2T 2D 2R 0 3 9 18 90 140 300 5000 µmol/l
2R 5R 0 5 17 28 72 95 250 5000 µmol/l
F 5R 10R 0 5 20 42 114 150 350 5000 µmol/l
M 5R 10R 0 5 10 30 62 85 220 5000 µmol/l
F 10R 15R 0 5 10 30 110 150 350 5000 µmol/l
M 10R 15R 0 5 27 57 117 150 350 5000 µmol/l
F 15R 99R+ 0 5 10 37 133 200 400 5000 µmol/l
M 15R 99R+ 0 5 10 41 105 140 350 5000 µmol/l

Viz též:
Ornitin
S
Chromatografie-IEC
Látková koncentraceOrnitin (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-TLC)

Systém: S
Komponenta: Ornitin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-TLC
Klíč: 02571
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 500 - 5000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra aminokyselin. Pro stanovení je vhodnější plazma.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou sérum deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Ornitin patří mezi neesenciální aminokyseliny, je to významný meziprodukt cyklického děje sloužícího k likvidaci toxického amoniaku u savců - močovinového cyklu. Prekurzorem pro vznik ornitinu je glutamát, ornitin je prekurzorem argininu. 

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2T 2D 0 5 25 50 130 170 350 5000 µmol/l
2T 2D 2R 0 3 9 18 90 140 300 5000 µmol/l
2R 5R 0 5 17 28 72 95 250 5000 µmol/l
F 5R 10R 0 5 20 42 114 150 350 5000 µmol/l
M 5R 10R 0 5 10 30 62 85 220 5000 µmol/l
F 10R 15R 0 5 10 30 110 150 350 5000 µmol/l
M 10R 15R 0 5 27 57 117 150 350 5000 µmol/l
F 15R 99R+ 0 5 10 37 133 200 400 5000 µmol/l
M 15R 99R+ 0 5 10 41 105 140 350 5000 µmol/l

Viz též:
Ornitin
S
Chromatografie-TLC
Látková koncentraceOrnitin (P; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Ornitin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 02566
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 500 - 5000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodným antikoagulans je heparin, EDTA. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Separaci plazmy centrifugací provést co nejdříve. Před analýzou plazmu deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat po odseparování plazmy, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Ornitin patří mezi neesenciální aminokyseliny, je to významný meziprodukt cyklického děje sloužícího k likvidaci toxického amoniaku u savců - močovinového cyklu. Prekurzorem pro vznik ornitinu je glutamát, ornitin je prekurzorem argininu. 

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2T 2D 0 5 25 50 130 170 350 5000 µmol/l
2T 2D 2R 0 3 9 18 90 140 300 5000 µmol/l
2R 5R 0 5 17 28 72 95 250 5000 µmol/l
F 5R 10R 0 5 20 42 114 150 350 5000 µmol/l
M 5R 10R 0 5 10 30 62 85 220 5000 µmol/l
F 10R 15R 0 5 10 30 110 150 350 5000 µmol/l
M 10R 15R 0 5 27 57 117 150 350 5000 µmol/l
F 15R 99R+ 0 5 10 37 133 200 400 5000 µmol/l
M 15R 99R+ 0 5 10 41 105 140 350 5000 µmol/l

Viz též:
Ornitin
P
*
Látková koncentraceOrnitin (P; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)

Systém: P
Komponenta: Ornitin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 02567
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 500 - 5000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodným antikoagulans je heparin, EDTA. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Separaci plazmy centrifugací provést co nejdříve. Před analýzou plazmu deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat po odseparování plazmy, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Ornitin patří mezi neesenciální aminokyseliny, je to významný meziprodukt cyklického děje sloužícího k likvidaci toxického amoniaku u savců - močovinového cyklu. Prekurzorem pro vznik ornitinu je glutamát, ornitin je prekurzorem argininu. 

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2T 2D 0 5 25 50 130 170 350 5000 µmol/l
2T 2D 2R 0 3 9 18 90 140 300 5000 µmol/l
2R 5R 0 5 17 28 72 95 250 5000 µmol/l
F 5R 10R 0 5 20 42 114 150 350 5000 µmol/l
M 5R 10R 0 5 10 30 62 85 220 5000 µmol/l
F 10R 15R 0 5 10 30 110 150 350 5000 µmol/l
M 10R 15R 0 5 27 57 117 150 350 5000 µmol/l
F 15R 99R+ 0 5 10 37 133 200 400 5000 µmol/l
M 15R 99R+ 0 5 10 41 105 140 350 5000 µmol/l

Viz též:
Ornitin
P
Chromatografie-IEC
Látková koncentraceOrnitin (U; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: U
Komponenta: Ornitin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 02572
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 300 - 1500
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Ornitin patří mezi neesenciální aminokyseliny, je to významný meziprodukt cyklického děje sloužícího k likvidaci toxického amoniaku u savců - močovinového cyklu. Prekurzorem pro vznik ornitinu je glutamát, ornitin je prekurzorem argininu. 

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5R 0 0 0 0 22 44 110 1500 µmol/l
F 5R 10R 0 0 4 15 51 80 310 1500 µmol/l
M 5R 10R 0 0 2 13 39 57 196 1500 µmol/l
F 10R 14R 0 0 1 5 86 134 386 1500 µmol/l
M 10R 14R 0 0 2 10 66 99 330 1500 µmol/l
F 14R 99R+ 0 0 6 18 54 75 224 1500 µmol/l
M 14R 99R+ 0 0 6 19 52 70 210 1500 µmol/l

Viz též:
Ornitin
U
*
Látková koncentraceOrnitin (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: U
Komponenta: Ornitin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 02573
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 300 - 1500
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Ornitin patří mezi neesenciální aminokyseliny, je to významný meziprodukt cyklického děje sloužícího k likvidaci toxického amoniaku u savců - močovinového cyklu. Prekurzorem pro vznik ornitinu je glutamát, ornitin je prekurzorem argininu. 

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5R 0 0 0 0 22 44 110 1500 µmol/l
F 5R 10R 0 0 4 15 51 80 310 1500 µmol/l
M 5R 10R 0 0 2 13 39 57 196 1500 µmol/l
F 10R 14R 0 0 1 5 86 134 386 1500 µmol/l
M 10R 14R 0 0 2 10 66 99 330 1500 µmol/l
F 14R 99R+ 0 0 6 18 54 75 224 1500 µmol/l
M 14R 99R+ 0 0 6 19 52 70 210 1500 µmol/l

Viz též:
Ornitin
U
Chromatografie-HPLC
Látková koncentraceOrnitin (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)

Systém: U
Komponenta: Ornitin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 02574
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 300 - 1500
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Ornitin patří mezi neesenciální aminokyseliny, je to významný meziprodukt cyklického děje sloužícího k likvidaci toxického amoniaku u savců - močovinového cyklu. Prekurzorem pro vznik ornitinu je glutamát, ornitin je prekurzorem argininu. 

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5R 0 0 0 0 22 44 110 1500 µmol/l
F 5R 10R 0 0 4 15 51 80 310 1500 µmol/l
M 5R 10R 0 0 2 13 39 57 196 1500 µmol/l
F 10R 14R 0 0 1 5 86 134 386 1500 µmol/l
M 10R 14R 0 0 2 10 66 99 330 1500 µmol/l
F 14R 99R+ 0 0 6 18 54 75 224 1500 µmol/l
M 14R 99R+ 0 0 6 19 52 70 210 1500 µmol/l

Viz též:
Ornitin
U
Chromatografie-IEC
Látková koncentraceOrnitin (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-TLC)

Systém: U
Komponenta: Ornitin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-TLC
Klíč: 02575
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 300 - 1500
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Ornitin patří mezi neesenciální aminokyseliny, je to významný meziprodukt cyklického děje sloužícího k likvidaci toxického amoniaku u savců - močovinového cyklu. Prekurzorem pro vznik ornitinu je glutamát, ornitin je prekurzorem argininu. 

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5R 0 0 0 0 22 44 110 1500 µmol/l
F 5R 10R 0 0 4 15 51 80 310 1500 µmol/l
M 5R 10R 0 0 2 13 39 57 196 1500 µmol/l
F 10R 14R 0 0 1 5 86 134 386 1500 µmol/l
M 10R 14R 0 0 2 10 66 99 330 1500 µmol/l
F 14R 99R+ 0 0 6 18 54 75 224 1500 µmol/l
M 14R 99R+ 0 0 6 19 52 70 210 1500 µmol/l

Viz též:
Ornitin
U
Chromatografie-TLC
Látková koncentraceOrnitin (dU; látkový tok [µmol/d] *)

Systém: dU
Komponenta: Ornitin
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: *
Klíč: 02562
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 300 - 1500
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Ornitin patří mezi neesenciální aminokyseliny, je to významný meziprodukt cyklického děje sloužícího k likvidaci toxického amoniaku u savců - močovinového cyklu. Prekurzorem pro vznik ornitinu je glutamát, ornitin je prekurzorem argininu. 

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5R 0 0 0 0 2 4 10 1500 µmol/d
F 5R 10R 0 0 1 4 14 22 85 1500 µmol/d
M 5R 10R 0 0 1 6 18 26 90 1500 µmol/d
F 10R 14R 0 0 0 2 38 59 170 1500 µmol/d
M 10R 14R 0 0 1 6 40 60 200 1500 µmol/d
F 14R 99R+ 0 0 7 21 61 85 255 1500 µmol/d
M 14R 99R+ 0 1 8 25 70 95 285 1500 µmol/d

Viz též:
Ornitin
dU
*
Látkový tokOrnitin (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-HPLC)

Systém: dU
Komponenta: Ornitin
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 02563
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 300 - 1500
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Ornitin patří mezi neesenciální aminokyseliny, je to významný meziprodukt cyklického děje sloužícího k likvidaci toxického amoniaku u savců - močovinového cyklu. Prekurzorem pro vznik ornitinu je glutamát, ornitin je prekurzorem argininu. 

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5R 0 0 0 0 2 4 10 1500 µmol/d
F 5R 10R 0 0 1 4 14 22 85 1500 µmol/d
M 5R 10R 0 0 1 6 18 26 90 1500 µmol/d
F 10R 14R 0 0 0 2 38 59 170 1500 µmol/d
M 10R 14R 0 0 1 6 40 60 200 1500 µmol/d
F 14R 99R+ 0 0 7 21 61 85 255 1500 µmol/d
M 14R 99R+ 0 1 8 25 70 95 285 1500 µmol/d

Viz též:
Ornitin
dU
Chromatografie-HPLC
Látkový tokOrnitin (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-IEC)

Systém: dU
Komponenta: Ornitin
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 02564
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 300 - 1500
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Ornitin patří mezi neesenciální aminokyseliny, je to významný meziprodukt cyklického děje sloužícího k likvidaci toxického amoniaku u savců - močovinového cyklu. Prekurzorem pro vznik ornitinu je glutamát, ornitin je prekurzorem argininu. 

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5R 0 0 0 0 2 4 10 1500 µmol/d
F 5R 10R 0 0 1 4 14 22 85 1500 µmol/d
M 5R 10R 0 0 1 6 18 26 90 1500 µmol/d
F 10R 14R 0 0 0 2 38 59 170 1500 µmol/d
M 10R 14R 0 0 1 6 40 60 200 1500 µmol/d
F 14R 99R+ 0 0 7 21 61 85 255 1500 µmol/d
M 14R 99R+ 0 1 8 25 70 95 285 1500 µmol/d

Viz též:
Ornitin
dU
Chromatografie-IEC
Látkový tokOrnitin (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-TLC)

Systém: dU
Komponenta: Ornitin
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: Chromatografie-TLC
Klíč: 02565
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 300 - 1500
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Ornitin patří mezi neesenciální aminokyseliny, je to významný meziprodukt cyklického děje sloužícího k likvidaci toxického amoniaku u savců - močovinového cyklu. Prekurzorem pro vznik ornitinu je glutamát, ornitin je prekurzorem argininu. 

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 0 2 4 10 1500 µmol/d

Viz též:
Ornitin
dU
Chromatografie-TLC
Látkový tokOrnitin (Likvor; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: Likvor
Komponenta: Ornitin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 08907
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 1000
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Likvor
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit příměsi krve. Delší transport v chladu. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Ornitin patří mezi neesenciální aminokyseliny, je to významný meziprodukt cyklického děje sloužícího k likvidaci toxického amoniaku u savců - močovinového cyklu. Prekurzorem pro vznik ornitinu je glutamát, ornitin je prekurzorem argininu. 

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 0 20 50 100 1000 µmol/l

Viz též:
Ornitin
Likvor
*
Látková koncentraceOrnitin (Likvor; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)

Systém: Likvor
Komponenta: Ornitin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 08908
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 1000
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Likvor
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit příměsi krve. Delší transport v chladu. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Ornitin patří mezi neesenciální aminokyseliny, je to významný meziprodukt cyklického děje sloužícího k likvidaci toxického amoniaku u savců - močovinového cyklu. Prekurzorem pro vznik ornitinu je glutamát, ornitin je prekurzorem argininu. 

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 0 20 50 100 1000 µmol/l

Viz též:
Ornitin
Likvor
Chromatografie-IEC
Látková koncentrace