Opiáty

OpiátyS_Opiáty

Opiáty (S; látková konc. [µmol/l] *)
Opiáty (S; látková konc. [µmol/l] EIA)
Opiáty (S; látková konc. [µmol/l] FPIA)
Opiáty (S; látková konc. [µmol/l] LIA)

P_Opiáty

Opiáty (P; látková konc. [µmol/l] *)
Opiáty (P; látková konc. [µmol/l] EIA)
Opiáty (P; látková konc. [µmol/l] FPIA)
Opiáty (P; látková konc. [µmol/l] LIA)

U_Opiáty

Opiáty (U; látková konc. [µmol/l] *)
Opiáty (U; látková konc. [µmol/l] EIA)
Opiáty (U; látková konc. [µmol/l] FPIA)
Opiáty (U; látková konc. [µmol/l] LIA)


Opiáty (S; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Opiáty
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 08899
Gesce: toxikologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10 - 500
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Látková koncentraceOpiáty (S; látková konc. [µmol/l] EIA)

Systém: S
Komponenta: Opiáty
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: EIA
Klíč: 08900
Gesce: toxikologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1,0 - 500
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
EIA
Látková koncentraceOpiáty (S; látková konc. [µmol/l] FPIA)

Systém: S
Komponenta: Opiáty
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: FPIA
Klíč: 08901
Gesce: toxikologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10 - 500
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
FPIA
Látková koncentraceOpiáty (S; látková konc. [µmol/l] LIA)

Systém: S
Komponenta: Opiáty
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: LIA
Klíč: 08902
Gesce: toxikologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1,0 - 500
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
LIA
Látková koncentraceOpiáty (P; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Opiáty
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 08895
Gesce: toxikologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10 - 500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Látková koncentraceOpiáty (P; látková konc. [µmol/l] EIA)

Systém: P
Komponenta: Opiáty
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: EIA
Klíč: 08896
Gesce: toxikologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1,0 - 500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
EIA
Látková koncentraceOpiáty (P; látková konc. [µmol/l] FPIA)

Systém: P
Komponenta: Opiáty
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: FPIA
Klíč: 08897
Gesce: toxikologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10 - 5000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
FPIA
Látková koncentraceOpiáty (P; látková konc. [µmol/l] LIA)

Systém: P
Komponenta: Opiáty
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: LIA
Klíč: 08898
Gesce: toxikologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1,0 - 500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
LIA
Látková koncentraceOpiáty (U; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: U
Komponenta: Opiáty
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 08903
Gesce: toxikologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10,0 - 5000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit manipulaci se vzorkem.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Zakalené vzorky centrifugovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 7 d
Poznámka ke stabilitě:
Nezamrazovat.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
*
Látková koncentraceOpiáty (U; látková konc. [µmol/l] EIA)

Systém: U
Komponenta: Opiáty
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: EIA
Klíč: 08904
Gesce: toxikologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1,0 - 500
MTV: X, UA
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit manipulaci se vzorkem.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Zakalené vzorky centrifugovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 7 d
Poznámka ke stabilitě:
Nezamrazovat.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
EIA
Látková koncentraceOpiáty (U; látková konc. [µmol/l] FPIA)

Systém: U
Komponenta: Opiáty
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: FPIA
Klíč: 08905
Gesce: toxikologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1,0 - 500
MTV: X, UA
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit manipulaci se vzorkem.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Zakalené vzorky centrifugovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 7 d
Poznámka ke stabilitě:
Nezamrazovat.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
FPIA
Látková koncentraceOpiáty (U; látková konc. [µmol/l] LIA)

Systém: U
Komponenta: Opiáty
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: LIA
Klíč: 08906
Gesce: toxikologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1,0 - 500
MTV: X, UA
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit manipulaci se vzorkem.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Zakalené vzorky centrifugovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 7 d
Poznámka ke stabilitě:
Nezamrazovat.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
LIA
Látková koncentrace