Opiáty (průkaz)

Opiáty (průkaz)U_Opiáty (průkaz)

Opiáty (průkaz) (U; přítomnost [-] *)
Opiáty (průkaz) (U; přítomnost [-] Testační proužek)


Opiáty (průkaz) (U; přítomnost [-] *)

Systém: U
Komponenta: Opiáty (průkaz)
Druh veličiny: Přítomnost
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 11584
Gesce: toxikologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, KVAL, UA
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit manipulaci se vzorkem.Text abstraktu ke komponentě
Opioidy představují širokou skupinu alkaloidů, s chemickou strukturou podobnou morfinu (fenanthrenové jádro), které působí na opioidních receptorech (mí, kappa, delta) na řadě míst v organizmu, především v centrálním nervovém systému. Termín opioidy (dříve opiáty) zahrnuje přirozené (morfin, kodein) vyskytující se v opiu (mléčná šťáva získávaná z zelených makovic máku), semisyntetické (heroin, hydromorfon, oxykodon) i syntetické (methadon) látky. Opioidy se využívají v medicíně především jako analgetika a anestetika. Vyznačují se ale vysokým potenciálem rozvoje fyzické i psychické závislosti a proto se řadí mezi návykové látky se všemi souvisejícími negativy (předávkování, infekce, kriminalita).

Referenční meze

Viz též:
U_Opiáty (průkaz)
Opiáty (průkaz)
U
*
PřítomnostOpiáty (průkaz) (U; přítomnost [-] Testační proužek)

Systém: U
Komponenta: Opiáty (průkaz)
Druh veličiny: Přítomnost
Jednotka: -
Procedura: Testační proužek
Klíč: 11585
Gesce: toxikologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, KVAL, UA
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit manipulaci se vzorkem.Text abstraktu ke komponentě
Opioidy představují širokou skupinu alkaloidů, s chemickou strukturou podobnou morfinu (fenanthrenové jádro), které působí na opioidních receptorech (mí, kappa, delta) na řadě míst v organizmu, především v centrálním nervovém systému. Termín opioidy (dříve opiáty) zahrnuje přirozené (morfin, kodein) vyskytující se v opiu (mléčná šťáva získávaná z zelených makovic máku), semisyntetické (heroin, hydromorfon, oxykodon) i syntetické (methadon) látky. Opioidy se využívají v medicíně především jako analgetika a anestetika. Vyznačují se ale vysokým potenciálem rozvoje fyzické i psychické závislosti a proto se řadí mezi návykové látky se všemi souvisejícími negativy (předávkování, infekce, kriminalita).

Referenční meze

Viz též:
U_Opiáty (průkaz)
Opiáty (průkaz)
U
Přítomnost