Opiáty*

Opiáty*U_Opiáty*

Opiáty* (U; hmot. konc. [mg/l] *) Druhotná
Opiáty* (U; hmot. konc. [mg/l] EIA) Neaktuální , Druhotná
Opiáty* (U; hmot. konc. [mg/l] FPIA) Neaktuální , Druhotná
Opiáty* (U; hmot. konc. [mg/l] LIA) Neaktuální , Druhotná


Opiáty* (U; hmot. konc. [mg/l] *) Druhotná

Systém: U
Komponenta: Opiáty*
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: *
Klíč: 05037
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1,0 - 500
MTV: X, UA
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
Rozhodovací mez 0.3 mg/l.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
*
Hmotnostní koncentraceOpiáty* (U; hmot. konc. [mg/l] EIA) Neaktuální , Druhotná

Systém: U
Komponenta: Opiáty*
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: EIA
Klíč: 05038
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1 - 500
MTV: X, UA
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
Kalibrátor (ACA DuPont): morfin. Rozhodovací mez 0.3 mg/l, platí pro firemní modifikaci EMIT.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
EIA
Hmotnostní koncentraceOpiáty* (U; hmot. konc. [mg/l] FPIA) Neaktuální , Druhotná

Systém: U
Komponenta: Opiáty*
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: FPIA
Klíč: 07109
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1 - 500
MTV: X, UA
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
Kalibrátor (Abbott): benzoylergonin. Rozhodovací mez 0.3 mg/l, platí pro firemní modifikaci EMIT, dtto uvádí Abbott.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
FPIA
Hmotnostní koncentraceOpiáty* (U; hmot. konc. [mg/l] LIA) Neaktuální , Druhotná

Systém: U
Komponenta: Opiáty*
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: LIA
Klíč: 05039
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1,0 - 500
MTV: X, UA
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
Rozhodovací mez 0.3 mg/l.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
LIA
Hmotnostní koncentrace