Počet konkrementů

Počet konkrementůCAL(U)_Počet konkrementů

Počet konkrementů (Konkrement(močový); počet [1] Počítání entit)


Počet konkrementů (Konkrement(močový); počet [1] Počítání entit)

Systém: Konkrement(močový)
Komponenta: Počet konkrementů
Druh veličiny: Počet
Jednotka: 1
Procedura: Počítání entit
Klíč: 02557
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 100
MTV: X
Třída hlavní: Konkrementy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Močový kámen
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Udává počet konkrementů ve vzorku, výsledkem je číslo. Není-li možno udat počet, je vybrán text z MTV-K6.

Referenční meze

Viz též:
Počet konkrementů
Konkrement(močový)
Počet