Telopeptid kolagenu NTx

Telopeptid kolagenu NTxU_Telopeptid kolagenu NTx

Telopeptid kolagenu NTx (U; látková konc. [nmol/l] *)
Telopeptid kolagenu NTx (U; látková konc. [nmol/l] EIA)


Telopeptid kolagenu NTx (U; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: U
Komponenta: Telopeptid kolagenu NTx
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 07106
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 50 - 5000 - 50000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Osteorezorpční marker odpovídající N-terminálnímu telopeptidu kolagenu typu I s vysokou specifitou pro kost.

Referenční meze

Viz též:
U_Telopeptid kolagenu NTx
Telopeptid kolagenu NTx
U
*
Látková koncentraceTelopeptid kolagenu NTx (U; látková konc. [nmol/l] EIA)

Systém: U
Komponenta: Telopeptid kolagenu NTx
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: EIA
Klíč: 07107
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 50 - 5000 - 50000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Osteorezorpční marker odpovídající N-terminálnímu telopeptidu kolagenu typu I s vysokou specifitou pro kost.

Referenční meze

Viz též:
U_Telopeptid kolagenu NTx
Telopeptid kolagenu NTx
U
EIA
Látková koncentrace