Neformalizovaná tisková sestava

Neformalizovaná tisková sestavaREP_Neformalizovaná tisková sestava

Neformalizovaná tisková sestava (Nález; TYPE [-] Datový přenos) Neaktuální

REPT_Neformalizovaná tisková sestava

Neformalizovaná tisková sestava (Blok vyšetření - text; TYPE [-] Datový přenos)


Neformalizovaná tisková sestava (Nález; TYPE [-] Datový přenos) Neaktuální

Systém: Nález
Komponenta: Neformalizovaná tisková sestava
Druh veličiny: Typ
Jednotka: -
Procedura: Datový přenos
Klíč: 20801
Gesce: informatika
Vznik: Sestava, kompletní nález (v textové formě)
Typ položky: R
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: nález
Mezní hodnoty:
MTV:
Třída hlavní: Informační systémy - obecně
Pokyny, poznámky, info:
Sloužilo pro sdělování skupiny výsledků laboratorních vyšetření bez NČLP kódů v podobě samostatného nálezu.
Plně nahrazeno položkou REPT_NTS_DTP s klíčem 20799. Od DS verze 3.04.01 řešeno blokem VRZ.
Již nepoužívat! Položka je neaktuální.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Nález
Datový přenos
TypNeformalizovaná tisková sestava (Blok vyšetření - text; TYPE [-] Datový přenos)

Systém: Blok vyšetření - text
Komponenta: Neformalizovaná tisková sestava
Druh veličiny: Typ
Jednotka: -
Procedura: Datový přenos
Klíč: 20799
Gesce: informatika
Vznik: Blok připojovaný k nálezu (např. texty)
Typ položky: Z
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: non-NČLP
Mezní hodnoty:
MTV:
Třída hlavní: Informační systémy - obecně
Pokyny, poznámky, info:
Speciální položka. Slouží pro sdělování jednotlivých výsledků laboratorních vyšetření bez NČLP kódů. Tento neformalizovaný textový blok se připojuje do nálezu k formalizovaným položkám. Od DS 3.04.01 je k dispozici speciální blok VRZ pracující s touto položkou. V rámci NČLP se jedná o položku výjimečnou.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Blok vyšetření - text
Datový přenos
Typ