NT-proBNP

NT-proBNPS_NT-proBNP

NT-proBNP (S; látková konc. [pmol/l] *)
NT-proBNP (S; látková konc. [pmol/l] IA)
NT-proBNP (S; látková konc. [pmol/l] LIA)

P_NT-proBNP

NT-proBNP (P; látková konc. [pmol/l] *)
NT-proBNP (P; látková konc. [pmol/l] IA)
NT-proBNP (P; látková konc. [pmol/l] LIA)


NT-proBNP (S; látková konc. [pmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: NT-proBNP
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: pmol/l
Procedura: *
Klíč: 12382
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 200 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodnější je stanovení v plazmě (heparinát lithný nebo amonný). Klid na lůžku před odběrem není nutný.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 6 h
4 - 8 °C: 3 d
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
NT-proBNP je hormonálně neaktivní fragment prohormonu proBNP, který je ekvimolárně štěpen na hormon BNP a NT-proBNP. Jedná se o molekulu s vysokým významem v diagnostice, kde má z klinického hlediska totožnou efektivitu jako vlastní aktivní hormon BNP. Výhodou je delší aminokyselinový řetězec, větší stabilita molekuly, menší biologická variabilita, žádný vliv podávaných syntetických BNP (Natrecor), delší poločas eliminace. Na druhé straně není vyjasněna další fragmentace molekuly, existuje nutnost používat specifická cut-off podle věku, pohlaví, klinické situace (zejména renální selhání). Obrovská diagnostická kapacita NT-proBNP a natriuretických peptidů obecně není dosud využita.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
F 20R 50R <18,1 100 500 10000 pmol/l
M 20R 50R <9,9 100 500 10000 pmol/l
F 50R 65R <26,2 100 500 10000 pmol/l
M 50R 65R <22,9 100 500 10000 pmol/l

Viz též:
NT-proBNP
S
*
Látková koncentraceNT-proBNP (S; látková konc. [pmol/l] IA)

Systém: S
Komponenta: NT-proBNP
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: pmol/l
Procedura: IA
Klíč: 16354
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 200 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
NT-proBNP je hormonálně neaktivní fragment prohormonu proBNP, který je ekvimolárně štěpen na hormon BNP a NT-proBNP. Jedná se o molekulu s vysokým významem v diagnostice, kde má z klinického hlediska totožnou efektivitu jako vlastní aktivní hormon BNP. Výhodou je delší aminokyselinový řetězec, větší stabilita molekuly, menší biologická variabilita, žádný vliv podávaných syntetických BNP (Natrecor), delší poločas eliminace. Na druhé straně není vyjasněna další fragmentace molekuly, existuje nutnost používat specifická cut-off podle věku, pohlaví, klinické situace (zejména renální selhání). Obrovská diagnostická kapacita NT-proBNP a natriuretických peptidů obecně není dosud využita.

Referenční meze

Viz též:
NT-proBNP
S
IA
Látková koncentraceNT-proBNP (S; látková konc. [pmol/l] LIA)

Systém: S
Komponenta: NT-proBNP
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: pmol/l
Procedura: LIA
Klíč: 13306
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 200 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodnější je stanovení v plazmě (heparinát lithný nebo amonný). Klid na lůžku před odběrem není nutný.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 6 h
4 - 8 °C: 3 d
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě
NT-proBNP je hormonálně neaktivní fragment prohormonu proBNP, který je ekvimolárně štěpen na hormon BNP a NT-proBNP. Jedná se o molekulu s vysokým významem v diagnostice, kde má z klinického hlediska totožnou efektivitu jako vlastní aktivní hormon BNP. Výhodou je delší aminokyselinový řetězec, větší stabilita molekuly, menší biologická variabilita, žádný vliv podávaných syntetických BNP (Natrecor), delší poločas eliminace. Na druhé straně není vyjasněna další fragmentace molekuly, existuje nutnost používat specifická cut-off podle věku, pohlaví, klinické situace (zejména renální selhání). Obrovská diagnostická kapacita NT-proBNP a natriuretických peptidů obecně není dosud využita.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
F 20R 50R <18,1 100 500 10000 pmol/l
M 20R 50R <9,9 100 500 10000 pmol/l
F 50R 65R <26,2 100 500 10000 pmol/l
M 50R 65R <22,9 100 500 10000 pmol/l

Viz též:
NT-proBNP
S
LIA
Látková koncentraceNT-proBNP (P; látková konc. [pmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: NT-proBNP
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: pmol/l
Procedura: *
Klíč: 12381
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 200 - 10000
MTV: X, SP, BP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - heparinát lithný
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovené v séru možné, přednost má ale stanovení v plazmě (heparinát lithný nebo amonný, případně K3EDTA). Klid na lůžku před odběrem není nutný. V případě použití K3EDTA jsou výsledky systematicky o 10 % nižší.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Nemohou být použity vzorky stabilizované azidem. Vzorky obsahující sraženinu musí být centrifugovány. Vzorky před vlastním měřením musí být vytemperovány na laboratorní teplotu.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 6 h
4 - 8 °C: 3 d
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Stanovení není ovlivněno ikteritou, hemolýzou, chylozitou. Pro koncentraci do 33400 pmol/l není přítomen "hook effect".Text abstraktu ke komponentě
NT-proBNP je hormonálně neaktivní fragment prohormonu proBNP, který je ekvimolárně štěpen na hormon BNP a NT-proBNP. Jedná se o molekulu s vysokým významem v diagnostice, kde má z klinického hlediska totožnou efektivitu jako vlastní aktivní hormon BNP. Výhodou je delší aminokyselinový řetězec, větší stabilita molekuly, menší biologická variabilita, žádný vliv podávaných syntetických BNP (Natrecor), delší poločas eliminace. Na druhé straně není vyjasněna další fragmentace molekuly, existuje nutnost používat specifická cut-off podle věku, pohlaví, klinické situace (zejména renální selhání). Obrovská diagnostická kapacita NT-proBNP a natriuretických peptidů obecně není dosud využita.

Referenční meze

Viz též:
NT-proBNP
P
*
Látková koncentraceNT-proBNP (P; látková konc. [pmol/l] IA)

Systém: P
Komponenta: NT-proBNP
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: pmol/l
Procedura: IA
Klíč: 16352
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 200 - 10000
MTV: X, SP, BP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
NT-proBNP je hormonálně neaktivní fragment prohormonu proBNP, který je ekvimolárně štěpen na hormon BNP a NT-proBNP. Jedná se o molekulu s vysokým významem v diagnostice, kde má z klinického hlediska totožnou efektivitu jako vlastní aktivní hormon BNP. Výhodou je delší aminokyselinový řetězec, větší stabilita molekuly, menší biologická variabilita, žádný vliv podávaných syntetických BNP (Natrecor), delší poločas eliminace. Na druhé straně není vyjasněna další fragmentace molekuly, existuje nutnost používat specifická cut-off podle věku, pohlaví, klinické situace (zejména renální selhání). Obrovská diagnostická kapacita NT-proBNP a natriuretických peptidů obecně není dosud využita.

Referenční meze

Viz též:
NT-proBNP
P
IA
Látková koncentraceNT-proBNP (P; látková konc. [pmol/l] LIA)

Systém: P
Komponenta: NT-proBNP
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: pmol/l
Procedura: LIA
Klíč: 13305
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 200 - 10000
MTV: X, SP, BP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - heparinát lithný
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovené v séru možné, přednost má ale stanovení v plazmě (heparinát lithný nebo amonný, případně K3EDTA). Klid na lůžku před odběrem není nutný. V případě použití K3EDTA jsou výsledky systematicky o 10 % nižší.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Nemohou být použity vzorky stabilizované azidem. Vzorky obsahující sraženinu musí být centrifugovány. Vzorky před vlastním měřením musí být vytemperovány na laboratorní teplotu.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 6 h
4 - 8 °C: 3 d
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Stanovení není ovlivněno ikteritou, hemolýzou, chylozitou. Pro koncentraci do 33400 pmol/l není přítomen "hook effect".Text abstraktu ke komponentě
NT-proBNP je hormonálně neaktivní fragment prohormonu proBNP, který je ekvimolárně štěpen na hormon BNP a NT-proBNP. Jedná se o molekulu s vysokým významem v diagnostice, kde má z klinického hlediska totožnou efektivitu jako vlastní aktivní hormon BNP. Výhodou je delší aminokyselinový řetězec, větší stabilita molekuly, menší biologická variabilita, žádný vliv podávaných syntetických BNP (Natrecor), delší poločas eliminace. Na druhé straně není vyjasněna další fragmentace molekuly, existuje nutnost používat specifická cut-off podle věku, pohlaví, klinické situace (zejména renální selhání). Obrovská diagnostická kapacita NT-proBNP a natriuretických peptidů obecně není dosud využita.

Referenční meze

Viz též:
NT-proBNP
P
LIA
Látková koncentrace