NT-proBNP (hmotnostní koncentrace)*

NT-proBNP (hmotnostní koncentrace)*S_NT-proBNP (hmotnostní koncentrace)*

NT-proBNP (hmotnostní koncentrace)* (S; hmot. konc. [ng/l] *) Druhotná

P_NT-proBNP (hmotnostní koncentrace)*

NT-proBNP (hmotnostní koncentrace)* (P; hmot. konc. [ng/l] *) Druhotná


NT-proBNP (hmotnostní koncentrace)* (S; hmot. konc. [ng/l] *) Druhotná

Systém: S
Komponenta: NT-proBNP (hmotnostní koncentrace)*
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: ng/l
Procedura: *
Klíč: 16353
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 200 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Hmotnostní koncentraceNT-proBNP (hmotnostní koncentrace)* (P; hmot. konc. [ng/l] *) Druhotná

Systém: P
Komponenta: NT-proBNP (hmotnostní koncentrace)*
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: ng/l
Procedura: *
Klíč: 16351
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 200 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Hmotnostní koncentrace