Nezařaditelné buňky (bílá řada)

Nezařad. buňky (bílá řada)CSF_Nezařad. buňky (bílá řada)

Nezařad. buňky (bílá řada) (Likvor; num. konc. [10^6/l] *)
Nezařad. buňky (bílá řada) (Likvor; num. konc. [10^6/l] Mikroskop. (světlo))

BCEL(BM)_Nezařad. buňky (bílá řada)

Nezařad. buňky (bílá řada) (Krev. b.(dřeň); num. podíl [1] *)
Nezařad. buňky (bílá řada) (Krev. b.(dřeň); num. podíl [1] Mikroskop. (světlo))

BCEL(T)_Nezařad. buňky (bílá řada)

Nezařad. buňky (bílá řada) (Krev. b.(bílá ř., tekut.); num. podíl [1] *)
Nezařad. buňky (bílá řada) (Krev. b.(bílá ř., tekut.); num. podíl [1] Mikroskop. (světlo))

LKC(B)_Nezařad. buňky (bílá řada)

Nezařad. buňky (bílá řada) (Leukocyty (B); num. podíl [1] *)
Nezařad. buňky (bílá řada) (Leukocyty (B); num. podíl [1] Mikroskop. (světlo))

LKC(CSF)_Nezařad. buňky (bílá řada)

Nezařad. buňky (bílá řada) (Leukocyty(Csf.); num. podíl [1] *)
Nezařad. buňky (bílá řada) (Leukocyty(Csf.); num. podíl [1] Mikroskop. (světlo))


Nezařad. buňky (bílá řada) (Likvor; num. konc. [10^6/l] *)

Systém: Likvor
Komponenta: Nezařaditelné buňky (bílá řada)
Druh veličiny: Numerická koncentrace
Jednotka: 10^6/l
Procedura: *
Klíč: 09367
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1 - 10000
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Likvor
Odběr do: Plast bez úpravy (obecně)
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 15 min při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před vyšetřením vzorek promísit.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 15 minText abstraktu ke komponentě
Nezařaditelné buňky (X-buňky), jsou buňky v nátěru kostní dřeně nebo obvodové krve, které jsou ve velmi ranném stupni vývoje (stadium blastu) a které nelze morfologicky rozlišit (myeloblasty, lymfoblasty, monoblasty). Jejich přítomnost je projevem různých patologických stavů (např. leukémií).

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 <0 1 100 10000 10^6/l

Viz též:
Nezařad. buňky (bílá řada)
Likvor
*
Numerická koncentraceNezařad. buňky (bílá řada) (Likvor; num. konc. [10^6/l] Mikroskop. (světlo))

Systém: Likvor
Komponenta: Nezařaditelné buňky (bílá řada)
Druh veličiny: Numerická koncentrace
Jednotka: 10^6/l
Procedura: Mikroskop. (světlo)
Klíč: 09368
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1 - 10000
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Likvor
Odběr do: Plast bez úpravy (obecně)
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 15 min při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před vyšetřením vzorek promísit.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 15 minText abstraktu ke komponentě
Nezařaditelné buňky (X-buňky), jsou buňky v nátěru kostní dřeně nebo obvodové krve, které jsou ve velmi ranném stupni vývoje (stadium blastu) a které nelze morfologicky rozlišit (myeloblasty, lymfoblasty, monoblasty). Jejich přítomnost je projevem různých patologických stavů (např. leukémií).

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 <0 1 100 10000 10^6/l

Viz též:
Nezařad. buňky (bílá řada)
Likvor
Numerická koncentraceNezařad. buňky (bílá řada) (Krev. b.(dřeň); num. podíl [1] *)

Systém: Krev. b.(dřeň)
Komponenta: Nezařaditelné buňky (bílá řada)
Druh veličiny: Numerický podíl
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 09363
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 0,5 - 1
MTV: X, BP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Kostní dřeň
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Kostní dřeň se odebírá aspirační jehlou a vystříkne se na podložní sklo popř. na Petriho misku, ze kterých se pomocí roztěrového skla provádí nátěry.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Nátěry kostní dřeně je nutné vytvořit ihned. Po zaschnutí je nutné je přenášet a uchovávat v uzavřeném boxu, aby se na ně nenachytaly prachové částice.Text abstraktu ke komponentě
Nezařaditelné buňky (X-buňky), jsou buňky v nátěru kostní dřeně nebo obvodové krve, které jsou ve velmi ranném stupni vývoje (stadium blastu) a které nelze morfologicky rozlišit (myeloblasty, lymfoblasty, monoblasty). Jejich přítomnost je projevem různých patologických stavů (např. leukémií).

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,00 <0,00 0,01 0,50 0,99 1

Viz též:
Nezařad. buňky (bílá řada)
Krev. b.(dřeň)
*
Numerický podílNezařad. buňky (bílá řada) (Krev. b.(dřeň); num. podíl [1] Mikroskop. (světlo))

Systém: Krev. b.(dřeň)
Komponenta: Nezařaditelné buňky (bílá řada)
Druh veličiny: Numerický podíl
Jednotka: 1
Procedura: Mikroskop. (světlo)
Klíč: 09364
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 0,5 - 1
MTV: X, BP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Kostní dřeň
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Kostní dřeň se odebírá aspirační jehlou a vystříkne se na podložní sklo popř. na Petriho misku, ze kterých se pomocí roztěrového skla provádí nátěry.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Nátěry kostní dřeně je nutné vytvořit ihned. Po zaschnutí je nutné je přenášet a uchovávat v uzavřeném boxu, aby se na ně nenachytaly prachové částice.Text abstraktu ke komponentě
Nezařaditelné buňky (X-buňky), jsou buňky v nátěru kostní dřeně nebo obvodové krve, které jsou ve velmi ranném stupni vývoje (stadium blastu) a které nelze morfologicky rozlišit (myeloblasty, lymfoblasty, monoblasty). Jejich přítomnost je projevem různých patologických stavů (např. leukémií).

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,00 <0,00 0,01 0,50 0,99 1

Viz též:
Nezařad. buňky (bílá řada)
Krev. b.(dřeň)
Numerický podílNezařad. buňky (bílá řada) (Krev. b.(bílá ř., tekut.); num. podíl [1] *)

Systém: Krev. b.(bílá ř., tekut.)
Komponenta: Nezařaditelné buňky (bílá řada)
Druh veličiny: Numerický podíl
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 09365
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 0,10 - 0,99
MTV: X
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná punkcí
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 30 min při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace 10 minut při 80-120 g. Nátěr se provádí ze sedimentu, ihned se barví.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 30 minText abstraktu ke komponentě
Nezařaditelné buňky (X-buňky), jsou buňky v nátěru kostní dřeně nebo obvodové krve, které jsou ve velmi ranném stupni vývoje (stadium blastu) a které nelze morfologicky rozlišit (myeloblasty, lymfoblasty, monoblasty). Jejich přítomnost je projevem různých patologických stavů (např. leukémií).

Referenční meze

Viz též:
Nezařad. buňky (bílá řada)
Krev. b.(bílá ř., tekut.)
*
Numerický podílNezařad. buňky (bílá řada) (Krev. b.(bílá ř., tekut.); num. podíl [1] Mikroskop. (světlo))

Systém: Krev. b.(bílá ř., tekut.)
Komponenta: Nezařaditelné buňky (bílá řada)
Druh veličiny: Numerický podíl
Jednotka: 1
Procedura: Mikroskop. (světlo)
Klíč: 09366
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 0,10 - 0,99
MTV: X
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná punkcí
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 30 min při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace 10 minut při 80-120 g. Nátěr se provádí ze sedimentu, ihned se barví.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 30 minText abstraktu ke komponentě
Nezařaditelné buňky (X-buňky), jsou buňky v nátěru kostní dřeně nebo obvodové krve, které jsou ve velmi ranném stupni vývoje (stadium blastu) a které nelze morfologicky rozlišit (myeloblasty, lymfoblasty, monoblasty). Jejich přítomnost je projevem různých patologických stavů (např. leukémií).

Referenční meze

Viz též:
Nezařad. buňky (bílá řada)
Krev. b.(bílá ř., tekut.)
Numerický podílNezařad. buňky (bílá řada) (Leukocyty (B); num. podíl [1] *)

Systém: Leukocyty (B)
Komponenta: Nezařaditelné buňky (bílá řada)
Druh veličiny: Numerický podíl
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 03634
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 0,10 - 0,99
MTV: X, BP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:
Zařazují se sem buňky, které nelze přiřadit k žádnému z popsaných buněčných typů

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - soli EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Nátěry je nutné vytvořit do 5 hodin po odběru.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před vyšetřením krev dobře promísit. V případě mikroskopického hodnocení musí nátěry řádně zaschnout.
Poznámka ke stabilitě:
Nefixované nátěry stabilní 5 dnů, nabarvený nátěr je stabilní při pokojové teplotě 4 týdny.Text abstraktu ke komponentě
Nezařaditelné buňky (X-buňky), jsou buňky v nátěru kostní dřeně nebo obvodové krve, které jsou ve velmi ranném stupni vývoje (stadium blastu) a které nelze morfologicky rozlišit (myeloblasty, lymfoblasty, monoblasty). Jejich přítomnost je projevem různých patologických stavů (např. leukémií).

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ 0,00 <0,00 0,01 0,50 0,99 1

Viz též:
Nezařad. buňky (bílá řada)
Leukocyty (B)
*
Numerický podílNezařad. buňky (bílá řada) (Leukocyty (B); num. podíl [1] Mikroskop. (světlo))

Systém: Leukocyty (B)
Komponenta: Nezařaditelné buňky (bílá řada)
Druh veličiny: Numerický podíl
Jednotka: 1
Procedura: Mikroskop. (světlo)
Klíč: 03635
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 0,10 - 0,99
MTV: X, BP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:
Zařazují se sem buňky, které nelze přiřadit k žádnému z popsaných buněčných typů

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - soli EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Nátěry je nutné vytvořit do 5 hodin po odběru.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před vyšetřením krev dobře promísit. V případě mikroskopického hodnocení musí nátěry řádně zaschnout.
Poznámka ke stabilitě:
Nefixované nátěry stabilní 5 dnů, nabarvený nátěr je stabilní při pokojové teplotě 4 týdny.Text abstraktu ke komponentě
Nezařaditelné buňky (X-buňky), jsou buňky v nátěru kostní dřeně nebo obvodové krve, které jsou ve velmi ranném stupni vývoje (stadium blastu) a které nelze morfologicky rozlišit (myeloblasty, lymfoblasty, monoblasty). Jejich přítomnost je projevem různých patologických stavů (např. leukémií).

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ 0,00 <0,00 0,01 0,50 0,99 1

Viz též:
Nezařad. buňky (bílá řada)
Leukocyty (B)
Numerický podílNezařad. buňky (bílá řada) (Leukocyty(Csf.); num. podíl [1] *)

Systém: Leukocyty(Csf.)
Komponenta: Nezařaditelné buňky (bílá řada)
Druh veličiny: Numerický podíl
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 03636
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,01 - 0,95 - 0,99
MTV: X, BP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:
Jde o buňky, které nelze přiřadit k uvedeným buněčným typům.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Likvor
Odběr do: Plast bez úpravy (obecně)
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 15 min při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před zhotovením nátěru vzorek promísit.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 15 minText abstraktu ke komponentě
Nezařaditelné buňky (X-buňky), jsou buňky v nátěru kostní dřeně nebo obvodové krve, které jsou ve velmi ranném stupni vývoje (stadium blastu) a které nelze morfologicky rozlišit (myeloblasty, lymfoblasty, monoblasty). Jejich přítomnost je projevem různých patologických stavů (např. leukémií).

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,00 <0,00 0,01 0,50 0,99 1

Viz též:
Nezařad. buňky (bílá řada)
Leukocyty(Csf.)
*
Numerický podílNezařad. buňky (bílá řada) (Leukocyty(Csf.); num. podíl [1] Mikroskop. (světlo))

Systém: Leukocyty(Csf.)
Komponenta: Nezařaditelné buňky (bílá řada)
Druh veličiny: Numerický podíl
Jednotka: 1
Procedura: Mikroskop. (světlo)
Klíč: 03637
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,01 - 0,95 - 0,99
MTV: X, BP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:
Jde o buňky, které nelze přiřadit k uvedeným buněčným typům.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Likvor
Odběr do: Plast bez úpravy (obecně)
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 15 min při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před zhotovením nátěru vzorek promísit.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 15 minText abstraktu ke komponentě
Nezařaditelné buňky (X-buňky), jsou buňky v nátěru kostní dřeně nebo obvodové krve, které jsou ve velmi ranném stupni vývoje (stadium blastu) a které nelze morfologicky rozlišit (myeloblasty, lymfoblasty, monoblasty). Jejich přítomnost je projevem různých patologických stavů (např. leukémií).

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,00 <0,00 0,01 0,50 0,99 1

Viz též:
Nezařad. buňky (bílá řada)
Leukocyty(Csf.)
Numerický podíl