N-terminální proBNP

N-terminální proBNPS_N-terminální proBNP

N-terminální proBNP (S; látková konc. [pmol/l] *) Neaktuální


N-terminální proBNP (S; látková konc. [pmol/l] *) Neaktuální

Systém: S
Komponenta: N-terminální proBNP
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: pmol/l
Procedura: *
Klíč: 12409
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 250 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Látková koncentrace