Normotest

NormotestP_Normotest

Normotest (P; rel. látková konc. [1] *) Neaktuální
Normotest (P; rel. látková konc. [1] Koagulace) Neaktuální


Normotest (P; rel. látková konc. [1] *) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: Normotest
Druh veličiny: Relativní látková koncentrace
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 12226
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 5 - 10
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace krve 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 hText abstraktu ke komponentě
Normotest je modifikace protrombinového testu, reagencie obsahuje králičí mozkový tromboplastin a adsorbovanou hovězí plazmu jako zdroj FV a fibrinogenu. Test je citlivý na snížení koagulačních faktorů II, VII a X a je vhodný k posouzení funkčnosti jater. Výsledky se udávají jako INR (mezinárodní normalizovaný poměr) v rozmezí 0,8-1,2 nebo jako relativní látková koncentrace v rozmezí 0,7-1,2.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0,3 0,5 0,7 1,2 1,4 5 10 1

Viz též:
Normotest
P
*
Relativní látková koncentraceNormotest (P; rel. látková konc. [1] Koagulace) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: Normotest
Druh veličiny: Relativní látková koncentrace
Jednotka: 1
Procedura: Koagulace
Klíč: 12227
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 5 - 10
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace krve 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 hText abstraktu ke komponentě
Normotest je modifikace protrombinového testu, reagencie obsahuje králičí mozkový tromboplastin a adsorbovanou hovězí plazmu jako zdroj FV a fibrinogenu. Test je citlivý na snížení koagulačních faktorů II, VII a X a je vhodný k posouzení funkčnosti jater. Výsledky se udávají jako INR (mezinárodní normalizovaný poměr) v rozmezí 0,8-1,2 nebo jako relativní látková koncentrace v rozmezí 0,7-1,2.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0,3 0,5 0,7 1,2 1,4 5 10 1

Viz též:
Normotest
P
Koagulace
Relativní látková koncentrace