Normotest - INR

Normotest - INRP_Normotest - INR

Normotest - INR (P; rel. čas [1] Výpočet) Neaktuální


Normotest - INR (P; rel. čas [1] Výpočet) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: Normotest - INR
Druh veličiny: Relativní čas
Jednotka: 1
Procedura: Výpočet
Klíč: 12225
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 5 - 10
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace krve 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 hText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0,4 0,6 0,8 1,2 1,4 5 10 1

Viz též:
Normotest - INR
P
Výpočet
Relativní čas