Normoblasty (periferní krev)

Normoblasty (periferní krev)B_Normoblasty (periferní krev)

Normoblasty (periferní krev) (B; num. podíl [1] *)
Normoblasty (periferní krev) (B; num. podíl [1] Fotooptické stanovení (laser))
Normoblasty (periferní krev) (B; num. podíl [1] Mikroskop. (světlo))

LKC(B)_Normoblasty (periferní krev)

Normoblasty (periferní krev) (Leukocyty (B); počet [1] *) Neaktuální
Normoblasty (periferní krev) (Leukocyty (B); počet [1] Mikroskop. (světlo)) Neaktuální


Normoblasty (periferní krev) (B; num. podíl [1] *)

Systém: B
Komponenta: Normoblasty (periferní krev)
Druh veličiny: Numerický podíl
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 09361
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 0,10 - 10
MTV: X, BP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:
Udává se jako poměr všech normoblastů v periferní krvi ke všem leukocytům periferní krve (prakticky jako x/100, kde x je počet normoblastů zjištěný při diferenciaci 100 leukocytů).

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - soli EDTA
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita neobarveného nátěru je 24 hodin. Po zhotovení cytologického preparátu a obarvení (May-Grünwald, Giemsa-Romanowski) je stabilita trvalá.Text abstraktu ke komponentě
Normoblasty jsou nezralé krevní buňky červené vývojové řady. Obsahují jádro a dělí se z hlediska vývoje na normoblasty bazofilní, polychromní a ortochromní. Fyziologicky se nacházejí pouze ve dřeni, jejich výskyt v obvodové krvi je důsledkem různých patologických stavů.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ 0 0 0 0 0 0,02 0,50 10 1

Viz též:
Normoblasty (periferní krev)
B
*
Numerický podílNormoblasty (periferní krev) (B; num. podíl [1] Fotooptické stanovení (laser))

Systém: B
Komponenta: Normoblasty (periferní krev)
Druh veličiny: Numerický podíl
Jednotka: 1
Procedura: Fotooptické stanovení (laser)
Klíč: 13820
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 0,10 - 10
MTV: X, BP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:
Udává se jako poměr všech normoblastů v periferní krvi ke všem leukocytům periferní krve (prakticky jako x/100, kde x je počet normoblastů zjištěný při diferenciaci 100 leukocytů).

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - soli EDTA
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita neobarveného nátěru je 24 hodin. Po zhotovení cytologického preparátu a obarvení (May-Grünwald, Giemsa-Romanowski) je stabilita trvalá.Text abstraktu ke komponentě
Normoblasty jsou nezralé krevní buňky červené vývojové řady. Obsahují jádro a dělí se z hlediska vývoje na normoblasty bazofilní, polychromní a ortochromní. Fyziologicky se nacházejí pouze ve dřeni, jejich výskyt v obvodové krvi je důsledkem různých patologických stavů.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ 0 0 0 0 0 0,02 0,50 10 1

Viz též:
Normoblasty (periferní krev)
B
Fotooptické stanovení (laser)
Numerický podílNormoblasty (periferní krev) (B; num. podíl [1] Mikroskop. (světlo))

Systém: B
Komponenta: Normoblasty (periferní krev)
Druh veličiny: Numerický podíl
Jednotka: 1
Procedura: Mikroskop. (světlo)
Klíč: 09362
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 0,1 - 10
MTV: X, BP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:
Udává se jako poměr všech normoblastů v periferní krvi ke všem leukocytům periferní krve (prakticky jako x/100, kde x je počet normoblastů zjištěný při diferenciaci 100 leukocytů).

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - soli EDTA
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita neobarveného nátěru je 24 hodin. Po zhotovení cytologického preparátu a obarvení (May-Grünwald, Giemsa-Romanowski) je stabilita trvalá.Text abstraktu ke komponentě
Normoblasty jsou nezralé krevní buňky červené vývojové řady. Obsahují jádro a dělí se z hlediska vývoje na normoblasty bazofilní, polychromní a ortochromní. Fyziologicky se nacházejí pouze ve dřeni, jejich výskyt v obvodové krvi je důsledkem různých patologických stavů.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ 0 0 0 0 0 0,02 0,50 10 1

Viz též:
Normoblasty (periferní krev)
B
Numerický podílNormoblasty (periferní krev) (Leukocyty (B); počet [1] *) Neaktuální

Systém: Leukocyty (B)
Komponenta: Normoblasty (periferní krev)
Druh veličiny: Počet
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 03632
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 1000
MTV: X, BP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:
Jde o ortochromní, polychromní a bazofilní normoblasty nalezené v obvodové krvi. Jedná se o absolutní počet normoblastů připadajících na 100 leukocytů v diferenciálním rozpočtu.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - soli EDTA
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před vyšetřením krev dobře promísit. V případě mikroskopického hodnocení musí nátěry řádně zaschnout.
Poznámka ke stabilitě:
Nefixované nátěry stabilní 5 dnů, nabarvený nátěr je stabilní při pokojové teplotě 4 týdny.Text abstraktu ke komponentě
Normoblasty jsou nezralé krevní buňky červené vývojové řady. Obsahují jádro a dělí se z hlediska vývoje na normoblasty bazofilní, polychromní a ortochromní. Fyziologicky se nacházejí pouze ve dřeni, jejich výskyt v obvodové krvi je důsledkem různých patologických stavů.

Referenční meze

Viz též:
Normoblasty (periferní krev)
Leukocyty (B)
*
PočetNormoblasty (periferní krev) (Leukocyty (B); počet [1] Mikroskop. (světlo)) Neaktuální

Systém: Leukocyty (B)
Komponenta: Normoblasty (periferní krev)
Druh veličiny: Počet
Jednotka: 1
Procedura: Mikroskop. (světlo)
Klíč: 03633
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 1000
MTV: X, BP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:
Jde o ortochromní, polychromní a bazofilní normoblasty nalezené v obvodové krvi. Jedná se o absolutní počet normoblastů připadajících na 100 leukocytů v diferenciálním rozpočtu.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - soli EDTA
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před vyšetřením krev dobře promísit. V případě mikroskopického hodnocení musí nátěry řádně zaschnout.
Poznámka ke stabilitě:
Nefixované nátěry stabilní 5 dnů, nabarvený nátěr je stabilní při pokojové teplotě 4 týdny.Text abstraktu ke komponentě
Normoblasty jsou nezralé krevní buňky červené vývojové řady. Obsahují jádro a dělí se z hlediska vývoje na normoblasty bazofilní, polychromní a ortochromní. Fyziologicky se nacházejí pouze ve dřeni, jejich výskyt v obvodové krvi je důsledkem různých patologických stavů.

Referenční meze

Viz též:
Normoblasty (periferní krev)
Leukocyty (B)
Počet