Normetanefrin

NormetanefrinS_Normetanefrin

Normetanefrin (S; látková konc. [nmol/l] *)
Normetanefrin (S; látková konc. [nmol/l] ELISA)
Normetanefrin (S; látková konc. [nmol/l] Chromatografie-HPLC)

P_Normetanefrin

Normetanefrin (P; látková konc. [nmol/l] *)
Normetanefrin (P; látková konc. [nmol/l] ELISA)
Normetanefrin (P; látková konc. [nmol/l] Chromatografie-HPLC)

U_Normetanefrin

Normetanefrin (U; látková konc. [µmol/l] *)
Normetanefrin (U; látková konc. [µmol/l] ELISA)
Normetanefrin (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)

DU_Normetanefrin

Normetanefrin (dU; látkový tok [µmol/d] *)
Normetanefrin (dU; látkový tok [µmol/d] ELISA)
Normetanefrin (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-HPLC)


Normetanefrin (S; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Normetanefrin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 02545
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 20 - 1000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Látková koncentraceNormetanefrin (S; látková konc. [nmol/l] ELISA)

Systém: S
Komponenta: Normetanefrin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: ELISA
Klíč: 13786
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 20 - 1000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
ELISA
Látková koncentraceNormetanefrin (S; látková konc. [nmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: S
Komponenta: Normetanefrin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 02546
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 20 - 1000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
Chromatografie-HPLC
Látková koncentraceNormetanefrin (P; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Normetanefrin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 02543
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 20 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Látková koncentraceNormetanefrin (P; látková konc. [nmol/l] ELISA)

Systém: P
Komponenta: Normetanefrin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: ELISA
Klíč: 13785
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 20 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - EDTAText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
ELISA
Látková koncentraceNormetanefrin (P; látková konc. [nmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: P
Komponenta: Normetanefrin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 02544
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 20 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Chromatografie-HPLC
Látková koncentraceNormetanefrin (U; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: U
Komponenta: Normetanefrin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 02547
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,05 - 5 - 1000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
*
Látková koncentraceNormetanefrin (U; látková konc. [µmol/l] ELISA)

Systém: U
Komponenta: Normetanefrin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: ELISA
Klíč: 13787
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,05 - 5 - 1000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
ELISA
Látková koncentraceNormetanefrin (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: U
Komponenta: Normetanefrin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 02548
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,05 - 5 - 1000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
Chromatografie-HPLC
Látková koncentraceNormetanefrin (dU; látkový tok [µmol/d] *)

Systém: dU
Komponenta: Normetanefrin
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: *
Klíč: 02541
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,05 - 5 - 1000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ 0,58 1,95 µmol/d

Viz též:
dU
*
Látkový tokNormetanefrin (dU; látkový tok [µmol/d] ELISA)

Systém: dU
Komponenta: Normetanefrin
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: ELISA
Klíč: 13784
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,05 - 5 - 1000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:
Přepočítávcí faktor: ng/l * 0,0055 = nmol/l

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ 0,17 2,42 µmol/d

Viz též:
dU
ELISA
Látkový tokNormetanefrin (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-HPLC)

Systém: dU
Komponenta: Normetanefrin
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 02542
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,05 - 5 - 1000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ 0,58 1,95 µmol/d

Viz též:
dU
Chromatografie-HPLC
Látkový tok