Noradrenalin

NoradrenalinS_Noradrenalin

Noradrenalin (S; látková konc. [nmol/l] *)
Noradrenalin (S; látková konc. [nmol/l] Chromatografie-HPLC)

P_Noradrenalin

Noradrenalin (P; látková konc. [nmol/l] *)
Noradrenalin (P; látková konc. [nmol/l] ELISA)
Noradrenalin (P; látková konc. [nmol/l] Chromatografie-HPLC)

U_Noradrenalin

Noradrenalin (U; látková konc. [nmol/l] *)
Noradrenalin (U; látková konc. [nmol/l] ELISA)
Noradrenalin (U; látková konc. [nmol/l] Chromatografie-HPLC)

DU_Noradrenalin

Noradrenalin (dU; látkový tok [nmol/d] *)
Noradrenalin (dU; látkový tok [nmol/d] ELISA)
Noradrenalin (dU; látkový tok [nmol/d] Chromatografie-HPLC)

CSF_Noradrenalin

Noradrenalin (Likvor; látková konc. [nmol/l] *)
Noradrenalin (Likvor; látková konc. [nmol/l] Chromatografie-HPLC)


Noradrenalin (S; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Noradrenalin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 02537
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 1 - 0,2 - 5 - 50
MTV: X, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Příprava pacienta shodná s pokyny pro plazmu. Transportovat vzorek na ledu.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 30 min při doporučené teplotě 4°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Stáčet v chlazené centrifuze.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 2 d
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Látková koncentraceNoradrenalin (S; látková konc. [nmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: S
Komponenta: Noradrenalin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 02538
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,2 - 5 - 50
MTV: X, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Příprava pacienta shodná s pokyny pro plazmu. Transportovat vzorek na ledu.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 30 min při doporučené teplotě 4°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Stáčet v chlazené centrifuze.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 2 d
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
Chromatografie-HPLC
Látková koncentraceNoradrenalin (P; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Noradrenalin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 02535
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,2 - 5 - 50
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Před odběrem dodržet dietu, vysadit minimálně 3 dny antihypertenziva. Poslední 4 hodiny nepít a nejíst. 30 minut ležet se zavedeným žilním katetrem. Jako antikoagulans použít heparinát sodný nebo K2EDTA, jako antioxidant použít glutathion. Transportovat v chladu.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě °C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Stáčet v chlazené centrifuze.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 2 d
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Látková koncentraceNoradrenalin (P; látková konc. [nmol/l] ELISA)

Systém: P
Komponenta: Noradrenalin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: ELISA
Klíč: 13332
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,20 - 5,00 - 50
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Před odběrem dodržet dietu, vysadit minimálně 3 dny antihypertenziva. Poslední 4 hodiny nepít a nejíst. 30 minut ležet se zavedeným žilním katetrem. Jako antikoagulans použít heparinát sodný nebo K2EDTA, jako antioxidant použít glutathion. Transportovat v chladu.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě °C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Stáčet v chlazené centrifuze.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 2 d
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ 1,08 3,54 nmol/l

Viz též:
P
ELISA
Látková koncentraceNoradrenalin (P; látková konc. [nmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: P
Komponenta: Noradrenalin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 02536
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,2 - 5 - 50
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Před odběrem dodržet dietu, vysadit minimálně 3 dny antihypertenziva. Poslední 4 hodiny nepít a nejíst. 30 minut ležet se zavedeným žilním katetrem. Jako antikoagulans použít heparinát sodný nebo K2EDTA, jako antioxidant použít glutathion. Transportovat v chladu.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě °C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Stáčet v chlazené centrifuze.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 2 d
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Chromatografie-HPLC
Látková koncentraceNoradrenalin (U; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: U
Komponenta: Noradrenalin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 02539
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 5 - 800 - 10000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Použít pouze sběr moči za 12 nebo 24 hodin.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
*
Látková koncentraceNoradrenalin (U; látková konc. [nmol/l] ELISA)

Systém: U
Komponenta: Noradrenalin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: ELISA
Klíč: 13333
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 5 - 800 - 10000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Použít pouze sběr moči za 12 nebo 24 hodin.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
ELISA
Látková koncentraceNoradrenalin (U; látková konc. [nmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: U
Komponenta: Noradrenalin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 02540
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 5 - 800 - 10000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Použít pouze sběr moči za 12 nebo 24 hodin.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
Chromatografie-HPLC
Látková koncentraceNoradrenalin (dU; látkový tok [nmol/d] *)

Systém: dU
Komponenta: Noradrenalin
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: nmol/d
Procedura: *
Klíč: 02533
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 5 - 800 - 10000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo, plast, pro sběr moče s konzervací (HCl)
Pokyny k odběru vzorku:
Jako konzervační činidlo použít 10 ml 6 mol/l HCl, sběr uchovávat v chladu. Před sběrem dodržovat dietu, minimálně 2 dny vysadit antihypertenziva.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 2 d
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
dU
*
Látkový tokNoradrenalin (dU; látkový tok [nmol/d] ELISA)

Systém: dU
Komponenta: Noradrenalin
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: nmol/d
Procedura: ELISA
Klíč: 13331
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 5 - 800 - 10000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo, plast, pro sběr moče s konzervací (HCl)
Pokyny k odběru vzorku:
Jako konzervační činidlo použít 10 ml 6 mol/l HCl, sběr uchovávat v chladu. Před sběrem dodržovat dietu, minimálně 2 dny vysadit antihypertenziva.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 2 d
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ 150 535 nmol/d

Viz též:
dU
ELISA
Látkový tokNoradrenalin (dU; látkový tok [nmol/d] Chromatografie-HPLC)

Systém: dU
Komponenta: Noradrenalin
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: nmol/d
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 02534
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 5 - 800 - 10000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo, plast, pro sběr moče s konzervací (HCl)
Pokyny k odběru vzorku:
Jako konzervační činidlo použít 10 ml 6 mol/l HCl, sběr uchovávat v chladu. Před sběrem dodržovat dietu, minimálně 2 dny vysadit antihypertenziva.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 2 d
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
dU
Chromatografie-HPLC
Látkový tokNoradrenalin (Likvor; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: Likvor
Komponenta: Noradrenalin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 02531
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 2 - 50
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Likvor
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Likvor
*
Látková koncentraceNoradrenalin (Likvor; látková konc. [nmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: Likvor
Komponenta: Noradrenalin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 02532
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 2 - 50
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Likvor
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Likvor
Chromatografie-HPLC
Látková koncentrace