Nitrazepam

NitrazepamS_Nitrazepam

Nitrazepam (S; látková konc. [µmol/l] *) Obsoletní
Nitrazepam (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC) Obsoletní

P_Nitrazepam

Nitrazepam (P; látková konc. [µmol/l] *) Obsoletní
Nitrazepam (P; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC) Obsoletní


Nitrazepam (S; látková konc. [µmol/l] *) Obsoletní

Systém: S
Komponenta: Nitrazepam
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 08893
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,001 - 10 - 50
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Látková koncentraceNitrazepam (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC) Obsoletní

Systém: S
Komponenta: Nitrazepam
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 08894
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,001 - 10 - 50
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
Chromatografie-HPLC
Látková koncentraceNitrazepam (P; látková konc. [µmol/l] *) Obsoletní

Systém: P
Komponenta: Nitrazepam
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 08891
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,001 - 1 - 50
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Látková koncentraceNitrazepam (P; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC) Obsoletní

Systém: P
Komponenta: Nitrazepam
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 08892
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,001 - 1 - 50
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Chromatografie-HPLC
Látková koncentrace