Nilotinib

NilotinibP_Nilotinib

Nilotinib (P; hmot. konc. [µg/l] *)
Nilotinib (P; hmot. konc. [µg/l] Chromatografie-HPLC)


Nilotinib (P; hmot. konc. [µg/l] *)

Systém: P
Komponenta: Nilotinib
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: *
Klíč: 17713
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 100 - 2000 - 5000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Hmotnostní koncentraceNilotinib (P; hmot. konc. [µg/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: P
Komponenta: Nilotinib
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 17714
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 100 - 2000 - 5000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Chromatografie-HPLC
Hmotnostní koncentrace