NGAL (Lipokalin asociovaný s želatinázou neutrofilů)

NGALP_NGAL

NGAL (P; hmot. konc. [µg/l] *)
NGAL (P; hmot. konc. [µg/l] IA)

U_NGAL

NGAL (U; hmot. konc. [µg/l] *)
NGAL (U; hmot. konc. [µg/l] IA)


NGAL (P; hmot. konc. [µg/l] *)

Systém: P
Komponenta: NGAL (Lipokalin asociovaný s želatinázou neutrofilů)
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: *
Klíč: 16347
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 100 - 2000 - 10000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Hmotnostní koncentraceNGAL (P; hmot. konc. [µg/l] IA)

Systém: P
Komponenta: NGAL (Lipokalin asociovaný s želatinázou neutrofilů)
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: IA
Klíč: 16348
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 100 - 2000 - 10000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
IA
Hmotnostní koncentraceNGAL (U; hmot. konc. [µg/l] *)

Systém: U
Komponenta: NGAL (Lipokalin asociovaný s želatinázou neutrofilů)
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: *
Klíč: 16349
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 100 - 2000 - 10000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
*
Hmotnostní koncentraceNGAL (U; hmot. konc. [µg/l] IA)

Systém: U
Komponenta: NGAL (Lipokalin asociovaný s želatinázou neutrofilů)
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: IA
Klíč: 16350
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 100 - 2000 - 10000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
IA
Hmotnostní koncentrace