Netilmicin

NetilmicinS_Netilmicin

Netilmicin (S; hmot. konc. [mg/l] *)
Netilmicin (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

P_Netilmicin

Netilmicin (P; hmot. konc. [mg/l] *)
Netilmicin (P; hmot. konc. [mg/l] IA)


Netilmicin (S; hmot. konc. [mg/l] *)

Systém: S
Komponenta: Netilmicin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: *
Klíč: 18860
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 100000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
IFCC bez jednotky, přepočet mg/l*2.103=umol/l, umol/l*0.476=mg/l.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr před aplikací a v definovaných intervalech po aplikaci. Přednost pro stanovení má sérum nebo EDTA plazma. Možné ztráty vazbou na separační gely, nutno ověřit pro každého výrobce! Transport v chladu.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
4 - 8 °C: 12 h
-20 °C: 8 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Hmotnostní koncentraceNetilmicin (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

Systém: S
Komponenta: Netilmicin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: IA
Klíč: 18861
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 100000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
IFCC bez jednotky, přepočet mg/l*2.103=umol/l, umol/l*0.476=mg/l.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr před aplikací a v definovaných intervalech po aplikaci. Přednost pro stanovení má sérum nebo EDTA plazma. Možné ztráty vazbou na separační gely, nutno ověřit pro každého výrobce! Transport v chladu.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
4 - 8 °C: 12 h
-20 °C: 8 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
IA
Hmotnostní koncentraceNetilmicin (P; hmot. konc. [mg/l] *)

Systém: P
Komponenta: Netilmicin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: *
Klíč: 18858
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 100000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
IFCC bez jednotky, přepočet mg/l*2.103=umol/l, umol/l*0.476=mg/l.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr před aplikací. Transport v chladu.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
4 - 8 °C: 12 h
-20 °C: 8 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Hmotnostní koncentraceNetilmicin (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

Systém: P
Komponenta: Netilmicin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: IA
Klíč: 18859
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 100000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
IFCC bez jednotky, přepočet mg/l*2.103=umol/l, umol/l*0.476=mg/l.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr před aplikací. Transport v chladu.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
4 - 8 °C: 12 h
-20 °C: 8 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
IA
Hmotnostní koncentrace