Netilmicin*

Netilmicin*S_Netilmicin*

Netilmicin* (S; látková konc. [µmol/l] *)
Netilmicin* (S; látková konc. [µmol/l] FPIA)
Netilmicin* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

P_Netilmicin*

Netilmicin* (P; látková konc. [µmol/l] *)
Netilmicin* (P; látková konc. [µmol/l] FPIA)
Netilmicin* (P; látková konc. [µmol/l] IA)

REPI_Netilmicin*

Netilmicin* (Blok interpretační; TYPE [-] Datový přenos) Druhotná


Netilmicin* (S; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Netilmicin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 02515
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 25 - 100
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
IFCC bez jednotky, přepočet mg/l*2.103=umol/l, umol/l*0.476=mg/l.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr před aplikací a v definovaných intervalech po aplikaci. Přednost pro stanovení má sérum nebo EDTA plazma. Možné ztráty vazbou na separační gely, nutno ověřit pro každého výrobce! Transport v chladu.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
4 - 8 °C: 12 h
-20 °C: 8 týdenText abstraktu ke komponentě
Netilmicin je polosyntetický aminoglykosidický antibiotický derivát z sisomycinu, produkt Micromonospory inyoensis. Je chemicky podobný gentamycinu C1A.

Referenční meze

Viz též:
Netilmicin*
S
*
Látková koncentraceNetilmicin* (S; látková konc. [µmol/l] FPIA)

Systém: S
Komponenta: Netilmicin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: FPIA
Klíč: 02516
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 25 - 100
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
IFCC bez jednotky, přepočet mg/l*2.103=umol/l, umol/l*0.476=mg/l.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr před aplikací a v definovaných intervalech po aplikaci. Přednost pro stanovení má sérum nebo EDTA plazma. Možné ztráty vazbou na separační gely, nutno ověřit pro každého výrobce! Transport v chladu.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
4 - 8 °C: 12 h
-20 °C: 8 týdenText abstraktu ke komponentě
Netilmicin je polosyntetický aminoglykosidický antibiotický derivát z sisomycinu, produkt Micromonospory inyoensis. Je chemicky podobný gentamycinu C1A.

Referenční meze

Viz též:
Netilmicin*
S
FPIA
Látková koncentraceNetilmicin* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

Systém: S
Komponenta: Netilmicin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: IA
Klíč: 18857
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 25 - 100
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
IFCC bez jednotky, přepočet mg/l*2.103=umol/l, umol/l*0.476=mg/l.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr před aplikací a v definovaných intervalech po aplikaci. Přednost pro stanovení má sérum nebo EDTA plazma. Možné ztráty vazbou na separační gely, nutno ověřit pro každého výrobce! Transport v chladu.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
4 - 8 °C: 12 h
-20 °C: 8 týdenText abstraktu ke komponentě
Netilmicin je polosyntetický aminoglykosidický antibiotický derivát z sisomycinu, produkt Micromonospory inyoensis. Je chemicky podobný gentamycinu C1A.

Referenční meze

Viz též:
Netilmicin*
S
IA
Látková koncentraceNetilmicin* (P; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Netilmicin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 02513
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 25 - 100
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
IFCC bez jednotky, přepočet mg/l*2.103=umol/l, umol/l*0.476=mg/l.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr před aplikací. Transport v chladu.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
4 - 8 °C: 12 h
-20 °C: 8 týdenText abstraktu ke komponentě
Netilmicin je polosyntetický aminoglykosidický antibiotický derivát z sisomycinu, produkt Micromonospory inyoensis. Je chemicky podobný gentamycinu C1A.

Referenční meze

Viz též:
P_Netilmicin*
Netilmicin*
P
*
Látková koncentraceNetilmicin* (P; látková konc. [µmol/l] FPIA)

Systém: P
Komponenta: Netilmicin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: FPIA
Klíč: 02514
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 25 - 100
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
IFCC bez jednotky, přepočet mg/l*2.103=umol/l, umol/l*0.476=mg/l.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr před aplikací. Transport v chladu.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
4 - 8 °C: 12 h
-20 °C: 8 týdenText abstraktu ke komponentě
Netilmicin je polosyntetický aminoglykosidický antibiotický derivát z sisomycinu, produkt Micromonospory inyoensis. Je chemicky podobný gentamycinu C1A.

Referenční meze

Viz též:
P_Netilmicin*
Netilmicin*
P
FPIA
Látková koncentraceNetilmicin* (P; látková konc. [µmol/l] IA)

Systém: P
Komponenta: Netilmicin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: IA
Klíč: 18856
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 25 - 100
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
IFCC bez jednotky, přepočet mg/l*2.103=umol/l, umol/l*0.476=mg/l.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr před aplikací. Transport v chladu.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
4 - 8 °C: 12 h
-20 °C: 8 týdenText abstraktu ke komponentě
Netilmicin je polosyntetický aminoglykosidický antibiotický derivát z sisomycinu, produkt Micromonospory inyoensis. Je chemicky podobný gentamycinu C1A.

Referenční meze

Viz též:
P_Netilmicin*
Netilmicin*
P
IA
Látková koncentraceNetilmicin* (Blok interpretační; TYPE [-] Datový přenos) Druhotná

Systém: Blok interpretační
Komponenta: Netilmicin*
Druh veličiny: Typ
Jednotka: -
Procedura: Datový přenos
Klíč: 20499
Gesce: informatika
Vznik: Interpretace k položce - hodnocení výsledku
Typ položky: B
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: blok textu
Mezní hodnoty:
MTV:
Třída hlavní: Informační systémy - obecně
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Netilmicin je polosyntetický aminoglykosidický antibiotický derivát z sisomycinu, produkt Micromonospory inyoensis. Je chemicky podobný gentamycinu C1A.

Referenční meze

Viz též:
Netilmicin*
Blok interpretační
Datový přenos
Typ