Nefriny volné s korekcí na věk (klonidin, +0)

Nefriny volné - korekce na věk (klonidin, +0)P_Nefriny volné - korekce na věk (klonidin, +0)

Nefriny volné - korekce na věk (klonidin, +0) (P; látková konc. [nmol/l] Vzorec 1)


Nefriny volné - korekce na věk (klonidin, +0) (P; látková konc. [nmol/l] Vzorec 1)

Systém: P
Komponenta: Nefriny volné s korekcí na věk (klonidin, +0)
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: Vzorec 1
Klíč: 18302
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10 - 100
MTV: X, BP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:
EQ1 = -4,188 - 0,07 * AGE + 4,516 * P_METANZA0 + 3,129 * P_NORMEZA0
(P_METANZA0 = klíč NČLP 18301, P_NORMEZA0 = klíč NČLP 18303)
Vypočítává se z položek před podáním klonidinu, je součástí zátěžového testu!
Viz též výpočtová položka P_NEFFREE obecná, NČLP = 18233 (mimo zátěžový test).

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Vzorec 1
Látková koncentrace