Nefriny volné s korekcí na věk

Nefriny volné - korekce na věkP_Nefriny volné - korekce na věk

Nefriny volné - korekce na věk (P; látková konc. [nmol/l] Vzorec 1)


Nefriny volné - korekce na věk (P; látková konc. [nmol/l] Vzorec 1)

Systém: P
Komponenta: Nefriny volné s korekcí na věk
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: Vzorec 1
Klíč: 18233
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10 - 100
MTV: X, BP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:
EQ1 = -4,188 - 0,07 * AGE + 4,516 * P_METANEFRIN + 3,129 * P_NORMETANEFRIN
(P_METANEFRIN = klíč NČLP 13781, P_NORMENEP = klíč NČLP 13785)

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Vzorec 1
Látková koncentrace