Dusík (celkový, výpočet)

N (výpočet)U_N (výpočet)

N (výpočet) (U; látková konc. [mmol/l] Vzorec 1)


N (výpočet) (U; látková konc. [mmol/l] Vzorec 1)

Systém: U
Komponenta: Dusík (celkový, výpočet)
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Vzorec 1
Klíč: 11274
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 100 - 1500 - 5000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Anorganika
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
Vzorec 1
Látková koncentrace