N-acetyl-beta-D-glukozaminidáza

NAGU_NAG

NAG (U; konc. katal. akt. [µkat/l] *)
NAG (U; konc. katal. akt. [µkat/l] Absorpční spektrofotometrie)


NAG (U; konc. katal. akt. [µkat/l] *)

Systém: U
Komponenta: N-acetyl-beta-D-glukozaminidáza
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: *
Klíč: 02511
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1,000 - 5,000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě
N-acetyl-beta-D-glukózaminidáza (NAG, EC 3.2.1.52) je enzym lysozomů zodpovědný za degradaci mukopolysacharidů a glykoproteinů. Přítomen v lysozomech renálních tubulárních buněk, v akrosomech spermií, v ejakulátu, synoviální tekutině, v moči, v amniové tekutině. Jedná se poměrně velký protein (m.h. 140000 150000), za normálních okolností neprochází glomerulární membránou, do moče se za normálních okolností dostává v malém množství jako výsledek exocytózy a pinocytózy epiteliálních buněk ledvinových tubulů. Za patologických okolností se do moče dostává při poruše glomerulární membrány nebo poškození buněk renálních tubulů nebo při kombinaci obou dějů. Stanovení v moči se využívá při tubulopatiích, například intoxikaci léky, těžkými kovy, při diabetes mellitus v rámci pátrání po diabetické nefropatii, při rejekci ledviny a podobně.

Referenční meze

Viz též:
U_NAG
NAG
U
*
Koncentrace katalytické aktivityNAG (U; konc. katal. akt. [µkat/l] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: U
Komponenta: N-acetyl-beta-D-glukozaminidáza
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 02512
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1,000 - 5,000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě
N-acetyl-beta-D-glukózaminidáza (NAG, EC 3.2.1.52) je enzym lysozomů zodpovědný za degradaci mukopolysacharidů a glykoproteinů. Přítomen v lysozomech renálních tubulárních buněk, v akrosomech spermií, v ejakulátu, synoviální tekutině, v moči, v amniové tekutině. Jedná se poměrně velký protein (m.h. 140000 150000), za normálních okolností neprochází glomerulární membránou, do moče se za normálních okolností dostává v malém množství jako výsledek exocytózy a pinocytózy epiteliálních buněk ledvinových tubulů. Za patologických okolností se do moče dostává při poruše glomerulární membrány nebo poškození buněk renálních tubulů nebo při kombinaci obou dějů. Stanovení v moči se využívá při tubulopatiích, například intoxikaci léky, těžkými kovy, při diabetes mellitus v rámci pátrání po diabetické nefropatii, při rejekci ledviny a podobně.

Referenční meze

Viz též:
U_NAG
NAG
U
Absorpční spektrofotometrie
Koncentrace katalytické aktivity