Dusík

NU_N

N (U; látková konc. [mmol/l] *)
N (U; látková konc. [mmol/l] Titrace)


N (U; látková konc. [mmol/l] *)

Systém: U
Komponenta: Dusík
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 11272
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 100 - 1500 - 5000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Anorganika
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
*
Látková koncentraceN (U; látková konc. [mmol/l] Titrace)

Systém: U
Komponenta: Dusík
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Titrace
Klíč: 11273
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 100 - 1500 - 5000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Anorganika
Pokyny, poznámky, info:
Poznámka k proceduře: Kjehdalova metoda končí titrací.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
Titrace
Látková koncentrace