Myoglobin

MyoglobinS_Myoglobin

Myoglobin (S; hmot. konc. [µg/l] *)
Myoglobin (S; hmot. konc. [µg/l] EIA)
Myoglobin (S; hmot. konc. [µg/l] FEIA)
Myoglobin (S; hmot. konc. [µg/l] FIA)
Myoglobin (S; hmot. konc. [µg/l] ILMA)
Myoglobin (S; hmot. konc. [µg/l] Imunoturbidimetrie)
Myoglobin (S; hmot. konc. [µg/l] IRMA)
Myoglobin (S; hmot. konc. [µg/l] LEIA)
Myoglobin (S; hmot. konc. [µg/l] LIA)

P_Myoglobin

Myoglobin (P; hmot. konc. [µg/l] *)
Myoglobin (P; hmot. konc. [µg/l] EIA)
Myoglobin (P; hmot. konc. [µg/l] FEIA)
Myoglobin (P; hmot. konc. [µg/l] FIA)
Myoglobin (P; hmot. konc. [µg/l] ILMA)
Myoglobin (P; hmot. konc. [µg/l] Imunoturbidimetrie)
Myoglobin (P; hmot. konc. [µg/l] IRMA)
Myoglobin (P; hmot. konc. [µg/l] LEIA)
Myoglobin (P; hmot. konc. [µg/l] LIA)

B_Myoglobin

Myoglobin (B; hmot. konc. [µg/l] *)
Myoglobin (B; hmot. konc. [µg/l] Spektrofotometrie reflexní)

U_Myoglobin

Myoglobin (U; hmot. konc. [µg/l] *)
Myoglobin (U; hmot. konc. [µg/l] EIA)
Myoglobin (U; hmot. konc. [µg/l] FIA)
Myoglobin (U; hmot. konc. [µg/l] IRMA)
Myoglobin (U; hmot. konc. [µg/l] LIA)


Myoglobin (S; hmot. konc. [µg/l] *)

Systém: S
Komponenta: Myoglobin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: *
Klíč: 03826
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 50000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Možno stanovit v plazmě (EDTA, heparin). Doporučuje se provést první odběr při přijetí nebo za 2 - 4 hodiny po stenokardii. Opakovaný odběr za další 3 hodiny, nejpozději za dalších 6 - 12 hodin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě
Myoglobin je globulární hem o nízké relativní molekulové hmotnosti (17800), syntetizovaný v kosterním a srdečním svalu. Hlavní funkcí je vazba kyslíku. Eliminován glomerulární filtrací, krátký poločas eliminace (10 – 20 minut).

Referenční meze

Viz též:
Myoglobin
S
*
Hmotnostní koncentraceMyoglobin (S; hmot. konc. [µg/l] EIA)

Systém: S
Komponenta: Myoglobin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: EIA
Klíč: 07455
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 50000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Možno stanovit v plazmě (EDTA, heparin). Doporučuje se provést první odběr při přijetí nebo za 2 - 4 hodiny po stenokardii. Opakovaný odběr za další 3 hodiny, nejpozději za dalších 6 - 12 hodin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě
Myoglobin je globulární hem o nízké relativní molekulové hmotnosti (17800), syntetizovaný v kosterním a srdečním svalu. Hlavní funkcí je vazba kyslíku. Eliminován glomerulární filtrací, krátký poločas eliminace (10 – 20 minut).

Referenční meze

Viz též:
Myoglobin
S
EIA
Hmotnostní koncentraceMyoglobin (S; hmot. konc. [µg/l] FEIA)

Systém: S
Komponenta: Myoglobin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: FEIA
Klíč: 07456
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 50000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Možno stanovit v plazmě (EDTA, heparin). Doporučuje se provést první odběr při přijetí nebo za 2 - 4 hodiny po stenokardii. Opakovaný odběr za další 3 hodiny, nejpozději za dalších 6 - 12 hodin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě
Myoglobin je globulární hem o nízké relativní molekulové hmotnosti (17800), syntetizovaný v kosterním a srdečním svalu. Hlavní funkcí je vazba kyslíku. Eliminován glomerulární filtrací, krátký poločas eliminace (10 – 20 minut).

Referenční meze

Viz též:
Myoglobin
S
Hmotnostní koncentraceMyoglobin (S; hmot. konc. [µg/l] FIA)

Systém: S
Komponenta: Myoglobin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: FIA
Klíč: 03827
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 50000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Možno stanovit v plazmě (EDTA, heparin). Doporučuje se provést první odběr při přijetí nebo za 2 - 4 hodiny po stenokardii. Opakovaný odběr za další 3 hodiny, nejpozději za dalších 6 - 12 hodin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě
Myoglobin je globulární hem o nízké relativní molekulové hmotnosti (17800), syntetizovaný v kosterním a srdečním svalu. Hlavní funkcí je vazba kyslíku. Eliminován glomerulární filtrací, krátký poločas eliminace (10 – 20 minut).

Referenční meze

Viz též:
Myoglobin
S
FIA
Hmotnostní koncentraceMyoglobin (S; hmot. konc. [µg/l] ILMA)

Systém: S
Komponenta: Myoglobin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: ILMA
Klíč: 12311
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 50000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Možno stanovit v plazmě (EDTA, heparin). Doporučuje se provést první odběr při přijetí nebo za 2 - 4 hodiny po stenokardii. Opakovaný odběr za další 3 hodiny, nejpozději za dalších 6 - 12 hodin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě
Myoglobin je globulární hem o nízké relativní molekulové hmotnosti (17800), syntetizovaný v kosterním a srdečním svalu. Hlavní funkcí je vazba kyslíku. Eliminován glomerulární filtrací, krátký poločas eliminace (10 – 20 minut).

Referenční meze

Viz též:
Myoglobin
S
ILMA
Hmotnostní koncentraceMyoglobin (S; hmot. konc. [µg/l] Imunoturbidimetrie)

Systém: S
Komponenta: Myoglobin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: Imunoturbidimetrie
Klíč: 11271
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 50000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Možno stanovit v plazmě (EDTA, heparin). Doporučuje se provést první odběr při přijetí nebo za 2 - 4 hodiny po stenokardii. Opakovaný odběr za další 3 hodiny, nejpozději za dalších 6 - 12 hodin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě
Myoglobin je globulární hem o nízké relativní molekulové hmotnosti (17800), syntetizovaný v kosterním a srdečním svalu. Hlavní funkcí je vazba kyslíku. Eliminován glomerulární filtrací, krátký poločas eliminace (10 – 20 minut).

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
F 10R 99R+ <51 µg/l
M 10R 99R+ <72 µg/l

Viz též:
Myoglobin
S
Hmotnostní koncentraceMyoglobin (S; hmot. konc. [µg/l] IRMA)

Systém: S
Komponenta: Myoglobin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: IRMA
Klíč: 03828
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 50000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Možno stanovit v plazmě (EDTA, heparin). Doporučuje se provést první odběr při přijetí nebo za 2 - 4 hodiny po stenokardii. Opakovaný odběr za další 3 hodiny, nejpozději za dalších 6 - 12 hodin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě
Myoglobin je globulární hem o nízké relativní molekulové hmotnosti (17800), syntetizovaný v kosterním a srdečním svalu. Hlavní funkcí je vazba kyslíku. Eliminován glomerulární filtrací, krátký poločas eliminace (10 – 20 minut).

Referenční meze

Viz též:
Myoglobin
S
IRMA
Hmotnostní koncentraceMyoglobin (S; hmot. konc. [µg/l] LEIA)

Systém: S
Komponenta: Myoglobin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: LEIA
Klíč: 07457
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 50000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Možno stanovit v plazmě (EDTA, heparin). Doporučuje se provést první odběr při přijetí nebo za 2 - 4 hodiny po stenokardii. Opakovaný odběr za další 3 hodiny, nejpozději za dalších 6 - 12 hodin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě
Myoglobin je globulární hem o nízké relativní molekulové hmotnosti (17800), syntetizovaný v kosterním a srdečním svalu. Hlavní funkcí je vazba kyslíku. Eliminován glomerulární filtrací, krátký poločas eliminace (10 – 20 minut).

Referenční meze

Viz též:
Myoglobin
S
Hmotnostní koncentraceMyoglobin (S; hmot. konc. [µg/l] LIA)

Systém: S
Komponenta: Myoglobin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: LIA
Klíč: 07458
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 50000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Možno stanovit v plazmě (EDTA, heparin). Doporučuje se provést první odběr při přijetí nebo za 2 - 4 hodiny po stenokardii. Opakovaný odběr za další 3 hodiny, nejpozději za dalších 6 - 12 hodin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě
Myoglobin je globulární hem o nízké relativní molekulové hmotnosti (17800), syntetizovaný v kosterním a srdečním svalu. Hlavní funkcí je vazba kyslíku. Eliminován glomerulární filtrací, krátký poločas eliminace (10 – 20 minut).

Referenční meze

Viz též:
Myoglobin
S
LIA
Hmotnostní koncentraceMyoglobin (P; hmot. konc. [µg/l] *)

Systém: P
Komponenta: Myoglobin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: *
Klíč: 03823
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 50000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravouText abstraktu ke komponentě
Myoglobin je globulární hem o nízké relativní molekulové hmotnosti (17800), syntetizovaný v kosterním a srdečním svalu. Hlavní funkcí je vazba kyslíku. Eliminován glomerulární filtrací, krátký poločas eliminace (10 – 20 minut).

Referenční meze

Viz též:
P_Myoglobin
Myoglobin
P
*
Hmotnostní koncentraceMyoglobin (P; hmot. konc. [µg/l] EIA)

Systém: P
Komponenta: Myoglobin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: EIA
Klíč: 07451
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 50000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravouText abstraktu ke komponentě
Myoglobin je globulární hem o nízké relativní molekulové hmotnosti (17800), syntetizovaný v kosterním a srdečním svalu. Hlavní funkcí je vazba kyslíku. Eliminován glomerulární filtrací, krátký poločas eliminace (10 – 20 minut).

Referenční meze

Viz též:
P_Myoglobin
Myoglobin
P
EIA
Hmotnostní koncentraceMyoglobin (P; hmot. konc. [µg/l] FEIA)

Systém: P
Komponenta: Myoglobin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: FEIA
Klíč: 07452
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 50000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravouText abstraktu ke komponentě
Myoglobin je globulární hem o nízké relativní molekulové hmotnosti (17800), syntetizovaný v kosterním a srdečním svalu. Hlavní funkcí je vazba kyslíku. Eliminován glomerulární filtrací, krátký poločas eliminace (10 – 20 minut).

Referenční meze

Viz též:
P_Myoglobin
Myoglobin
P
Hmotnostní koncentraceMyoglobin (P; hmot. konc. [µg/l] FIA)

Systém: P
Komponenta: Myoglobin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: FIA
Klíč: 03824
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 50000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravouText abstraktu ke komponentě
Myoglobin je globulární hem o nízké relativní molekulové hmotnosti (17800), syntetizovaný v kosterním a srdečním svalu. Hlavní funkcí je vazba kyslíku. Eliminován glomerulární filtrací, krátký poločas eliminace (10 – 20 minut).

Referenční meze

Viz též:
P_Myoglobin
Myoglobin
P
FIA
Hmotnostní koncentraceMyoglobin (P; hmot. konc. [µg/l] ILMA)

Systém: P
Komponenta: Myoglobin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: ILMA
Klíč: 12310
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 50000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravouText abstraktu ke komponentě
Myoglobin je globulární hem o nízké relativní molekulové hmotnosti (17800), syntetizovaný v kosterním a srdečním svalu. Hlavní funkcí je vazba kyslíku. Eliminován glomerulární filtrací, krátký poločas eliminace (10 – 20 minut).

Referenční meze

Viz též:
P_Myoglobin
Myoglobin
P
ILMA
Hmotnostní koncentraceMyoglobin (P; hmot. konc. [µg/l] Imunoturbidimetrie)

Systém: P
Komponenta: Myoglobin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: Imunoturbidimetrie
Klíč: 11270
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 50000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravouText abstraktu ke komponentě
Myoglobin je globulární hem o nízké relativní molekulové hmotnosti (17800), syntetizovaný v kosterním a srdečním svalu. Hlavní funkcí je vazba kyslíku. Eliminován glomerulární filtrací, krátký poločas eliminace (10 – 20 minut).

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
F 10R 99R+ <51 µg/l
M 10R 99R+ <72 µg/l

Viz též:
P_Myoglobin
Myoglobin
P
Hmotnostní koncentraceMyoglobin (P; hmot. konc. [µg/l] IRMA)

Systém: P
Komponenta: Myoglobin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: IRMA
Klíč: 03825
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 50000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravouText abstraktu ke komponentě
Myoglobin je globulární hem o nízké relativní molekulové hmotnosti (17800), syntetizovaný v kosterním a srdečním svalu. Hlavní funkcí je vazba kyslíku. Eliminován glomerulární filtrací, krátký poločas eliminace (10 – 20 minut).

Referenční meze

Viz též:
P_Myoglobin
Myoglobin
P
IRMA
Hmotnostní koncentraceMyoglobin (P; hmot. konc. [µg/l] LEIA)

Systém: P
Komponenta: Myoglobin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: LEIA
Klíč: 07453
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 50000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravouText abstraktu ke komponentě
Myoglobin je globulární hem o nízké relativní molekulové hmotnosti (17800), syntetizovaný v kosterním a srdečním svalu. Hlavní funkcí je vazba kyslíku. Eliminován glomerulární filtrací, krátký poločas eliminace (10 – 20 minut).

Referenční meze

Viz též:
P_Myoglobin
Myoglobin
P
Hmotnostní koncentraceMyoglobin (P; hmot. konc. [µg/l] LIA)

Systém: P
Komponenta: Myoglobin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: LIA
Klíč: 07454
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 50000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravouText abstraktu ke komponentě
Myoglobin je globulární hem o nízké relativní molekulové hmotnosti (17800), syntetizovaný v kosterním a srdečním svalu. Hlavní funkcí je vazba kyslíku. Eliminován glomerulární filtrací, krátký poločas eliminace (10 – 20 minut).

Referenční meze

Viz též:
P_Myoglobin
Myoglobin
P
LIA
Hmotnostní koncentraceMyoglobin (B; hmot. konc. [µg/l] *)

Systém: B
Komponenta: Myoglobin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: *
Klíč: 12213
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 50000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Myoglobin je globulární hem o nízké relativní molekulové hmotnosti (17800), syntetizovaný v kosterním a srdečním svalu. Hlavní funkcí je vazba kyslíku. Eliminován glomerulární filtrací, krátký poločas eliminace (10 – 20 minut).

Referenční meze

Viz též:
Myoglobin
B
*
Hmotnostní koncentraceMyoglobin (B; hmot. konc. [µg/l] Spektrofotometrie reflexní)

Systém: B
Komponenta: Myoglobin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: Spektrofotometrie reflexní
Klíč: 12214
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 50000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Myoglobin je globulární hem o nízké relativní molekulové hmotnosti (17800), syntetizovaný v kosterním a srdečním svalu. Hlavní funkcí je vazba kyslíku. Eliminován glomerulární filtrací, krátký poločas eliminace (10 – 20 minut).

Referenční meze

Viz též:
Myoglobin
B
Spektrofotometrie reflexní
Hmotnostní koncentraceMyoglobin (U; hmot. konc. [µg/l] *)

Systém: U
Komponenta: Myoglobin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: *
Klíč: 03829
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravyText abstraktu ke komponentě
Myoglobin je globulární hem o nízké relativní molekulové hmotnosti (17800), syntetizovaný v kosterním a srdečním svalu. Hlavní funkcí je vazba kyslíku. Eliminován glomerulární filtrací, krátký poločas eliminace (10 – 20 minut).

Referenční meze

Viz též:
Myoglobin
U
*
Hmotnostní koncentraceMyoglobin (U; hmot. konc. [µg/l] EIA)

Systém: U
Komponenta: Myoglobin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: EIA
Klíč: 07459
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravyText abstraktu ke komponentě
Myoglobin je globulární hem o nízké relativní molekulové hmotnosti (17800), syntetizovaný v kosterním a srdečním svalu. Hlavní funkcí je vazba kyslíku. Eliminován glomerulární filtrací, krátký poločas eliminace (10 – 20 minut).

Referenční meze

Viz též:
Myoglobin
U
EIA
Hmotnostní koncentraceMyoglobin (U; hmot. konc. [µg/l] FIA)

Systém: U
Komponenta: Myoglobin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: FIA
Klíč: 07460
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravyText abstraktu ke komponentě
Myoglobin je globulární hem o nízké relativní molekulové hmotnosti (17800), syntetizovaný v kosterním a srdečním svalu. Hlavní funkcí je vazba kyslíku. Eliminován glomerulární filtrací, krátký poločas eliminace (10 – 20 minut).

Referenční meze

Viz též:
Myoglobin
U
FIA
Hmotnostní koncentraceMyoglobin (U; hmot. konc. [µg/l] IRMA)

Systém: U
Komponenta: Myoglobin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: IRMA
Klíč: 03830
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravyText abstraktu ke komponentě
Myoglobin je globulární hem o nízké relativní molekulové hmotnosti (17800), syntetizovaný v kosterním a srdečním svalu. Hlavní funkcí je vazba kyslíku. Eliminován glomerulární filtrací, krátký poločas eliminace (10 – 20 minut).

Referenční meze

Viz též:
Myoglobin
U
IRMA
Hmotnostní koncentraceMyoglobin (U; hmot. konc. [µg/l] LIA)

Systém: U
Komponenta: Myoglobin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: LIA
Klíč: 07461
Gesce: nukleární medicína
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravyText abstraktu ke komponentě
Myoglobin je globulární hem o nízké relativní molekulové hmotnosti (17800), syntetizovaný v kosterním a srdečním svalu. Hlavní funkcí je vazba kyslíku. Eliminován glomerulární filtrací, krátký poločas eliminace (10 – 20 minut).

Referenční meze

Viz též:
Myoglobin
U
LIA
Hmotnostní koncentrace