MUXF

MUXFS_MUXF

MUXF (S; arb. látková konc. [kU/l] *)
MUXF (S; arb. látková konc. [kU/l] LEIA)


MUXF (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

Systém: S
Komponenta: MUXF
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: *
Klíč: 17772
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 200
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravyText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ <0,35 kU/l

Viz též:
S
*
Arbitrární látková koncentraceMUXF (S; arb. látková konc. [kU/l] LEIA)

Systém: S
Komponenta: MUXF
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: LEIA
Klíč: 17773
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 200
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravyText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ <0,35 kU/l

Viz též:
S
Arbitrární látková koncentrace