Monocytární řada (kostní dřeň)

Monocytární řada (kostní dřeň)BCEL(BM)_Monocytární řada (kostní dřeň)

Monocytární řada (kostní dřeň) (Krev. b.(dřeň); num. podíl [1] *)
Monocytární řada (kostní dřeň) (Krev. b.(dřeň); num. podíl [1] Mikroskop. (světlo))


Monocytární řada (kostní dřeň) (Krev. b.(dřeň); num. podíl [1] *)

Systém: Krev. b.(dřeň)
Komponenta: Monocytární řada (kostní dřeň)
Druh veličiny: Numerický podíl
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 14084
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 0,50 - 1,00
MTV: X, BIOP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Kostní dřeň
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Kostní dřeň se odebírá aspirační jehlou a vystříkne se na podložní sklo popř. na Petriho misku, ze kterých se pomocí roztěrového skla provádí nátěry.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Nátěry kostní dřeně je nutné vytvořit ihned. Po zaschnutí je nutné je přenášet a uchovávat v uzavřeném boxu, aby se na ně nenachytaly prachové částice.Text abstraktu ke komponentě
Monocytární řada udává početní podíl všech vývojových stadii monocytárních elementů z celkového počtu všech buněk zastoupených v kostní dřeni. Zvýšený počet může být v důsledku různých patologických stavů.

Referenční meze

Viz též:
Monocytární řada (kostní dřeň)
Krev. b.(dřeň)
*
Numerický podílMonocytární řada (kostní dřeň) (Krev. b.(dřeň); num. podíl [1] Mikroskop. (světlo))

Systém: Krev. b.(dřeň)
Komponenta: Monocytární řada (kostní dřeň)
Druh veličiny: Numerický podíl
Jednotka: 1
Procedura: Mikroskop. (světlo)
Klíč: 14085
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 0,50 - 1,00
MTV: X, BIOP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Kostní dřeň
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Kostní dřeň se odebírá aspirační jehlou a vystříkne se na podložní sklo popř. na Petriho misku, ze kterých se pomocí roztěrového skla provádí nátěry.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Nátěry kostní dřeně je nutné vytvořit ihned. Po zaschnutí je nutné je přenášet a uchovávat v uzavřeném boxu, aby se na ně nenachytaly prachové částice.Text abstraktu ke komponentě
Monocytární řada udává početní podíl všech vývojových stadii monocytárních elementů z celkového počtu všech buněk zastoupených v kostní dřeni. Zvýšený počet může být v důsledku různých patologických stavů.

Referenční meze

Viz též:
Monocytární řada (kostní dřeň)
Krev. b.(dřeň)
Numerický podíl